Videregående uddannelser

DFU-Videregaeende-uddannelser

Vi er tilhængere af:

  1. At uddannelsesloftet skal fjernes
  2. At vi skal optage flere kvote 2 ansøgere
  3. At vi skal rydde op i uddannelseslabyrinten
  4. At udenlandske studerende skal arbejde i Danmark 5 år efter endt videregående uddannelse
  5. At vi skal flytte nogle videregående uddannelser ud i landet og gøre op med centraliseringen

 

Det er vi fordi:

Universitetet er for mange danskere den afgørende fase i sit uddannelsesforløb. Vi mener, at universitetet skal lægge mere vægt på den enkelte ansøgers kvalifikationer. Det er afgørende, at der bliver taget et opgør med det nuværende optagelsessystem. De studerende skal blive mødt med muligheder, ikke forhindringer. De udbudte uddannelser skal harmoniseres med arbejdsmarkedet.

Afskaf uddannelsesloftet

Vi ønsker at afskaffe uddannelsesloftet. Vi ønsker ikke at begrænse unges muligheder for at uddanne sig eller skifte studie. Danmarks vigtigste eksportvare er viden, og derfor skal vi i stedet investere i mere og bedre vejledning i folkeskolen, for Danmark taber mange penge årligt på unge, der skifter fra en universitetsuddannelse til en bacheloruddannelse.

Udvid kvote 2 optagelserne

De unges fremtid skal ikke begrænses alene på grund af et karakterblad. Fremtiden kalder på kommende studerende, der har motivationen, viljen og erfaringen til at tage en lang videregående uddannelse. Derfor ønsker vi at udvide kvote 2-optagelserne på de danske universiteter.

Luk flere humanistiske uddannelser

I Danmark uddanner vi folk til arbejdsløshed. Akademiseringen er gået så vidt, at studerende i dag vælger uddannelser, der burde have karakter af fritidsinteresse og ikke af at være et skatteyderfinansieret fuldtidsstudium. Disse - særligt humanistiske - uddannelser, skal derfor nedlægges, så man ikke i bevidstløshed uddanner folk til en plads i ledighedskøen.

Udenlandske studerende skal arbejde i Danmark 5 år

Som udenlandsk studerende i Danmark får man gratis uddannelse og udbetalt SU. Vi vil kræve, at udenlandske studerende skal blive og arbejde i Danmark i 5 år efter endt uddannelse. På denne måde kan de udenlandske studerende tilbagebetale deres gæld til det danske samfund og bidrage til udviklingen af den danske økonomi.

Flere og billigere ungdomsboliger

Vi kæmper for at forbedre unges forhold, særligt i yderkommunerne. Alt for mange unge flytter fra yderkommunerne, fordi der er mangel på ungdomsboliger. Vi mener man skal tage en uddannelse, der hvor det giver bedst mening eksempelvis ved at flytte naturfaglige uddannelser ud i de naturnære kommuner. Vi vil kæmpe for flere, bedre og billigere ungdomsboliger. Det skal gøres mere attraktivt at blive boende i sin kommune.