Dyrevelfærd

DFU_Dyrevelfaerd

Vi er tilhængere af:

  1. At der skal være fokus på bedre livskvalitet for dyrene i Danmark – uanset om der er tale om kæle-, produktions- eller vilde dyr
  2. At der skal være en højere levestandard for produktionsdyr i Danmark
  3. At der skal være bedre mulighed for at fratage folk deres dyr
  4. At vi skal afskaffe Hundeloven
  5. At der bør indføres et dyreværnspoliti
  6. At vi skal forbyde at rituelt slagtet kød i Danmark
  7. At der skal indføres en mærkningsordning på alt importeret rituelt slagtet kød
  8. At vi skal forbyde produktion og salg af burhøns

Det er vi fordi:

Dyrene har ingen stemme – hverken i debatten eller til at kunne sige fra. Dyr er levende væsner og skal behandles derefter. Et mundheld siger, at man kan bedømme et samfund på, hvordan det behandler sine svageste. Dyrene er de svageste i Danmark, da dyrene ikke har en selvstændig mulighed for at præge de livsbetingelser, de bydes, ligesom dyrene ikke har mulighed for at sige fra overfor de eventuelt problematiske forhold, de måtte blive udsat for. Derfor er der behov for fokus på bedre livskvalitet for dyrene i Danmark – uanset om der er tale om kæle-, produktions- eller vilde dyr.

Bedre dyrevelfærd

Vi er Danmarks dyrevelfærdsparti. Der skal sættes massivt ind for at give dyrene langt bedre forhold. Danmark er et rigt land, og det er naturligt i et så rigt samfund som det danske, at dyr ikke lider overlast. Selvom Danmark i forhold til andre lande har høje dyrevelfærdsmæssige standarder, er der stadig plads til forbedring. Der skal sikres højere minimumsstandarder for levevilkårene for produktionsdyr i Danmark - særligt når det gælder bedre pladsforhold, adgang til mental og fysisk stimulation svarende til dyrets behov samt regelmæssige tilsyn fra fødevaremyndighederne. Endvidere skal dyrlægerne bidrage til at sikre ordentlige forhold, herunder når dyrene transporteres.

Vi mener, at opdræt og avl af burhøns skal forbydes og derved også salg af buræg i Danmark. En høne skal trives, og skal ikke ses på som en maskine. Vi vil ikke acceptere, at dyr skal leve i fangenskab under så dårlige forhold, at de ikke engang kan bruges til slagtehøns, når de har lagt deres sidste æg.

Afskaf hundeloven

En hunds opførsel kan tilbageføres til ejerens opdragelse af hunden. Ingen hund er født ondskabsfuld, og en bestemt hunderace skal ikke forbydes kun på baggrund af dens biologi. Enhver af disse forbudte hunde kan opdrages ordentligt af en god ejer. Derfor ønsker vi at ophæve Hundeloven, så alle hunderacer er tilladte i Danmark. Der findes ingen syge hunde, kun syge ejere.

Indfør et dyreværnspoliti

Vi ønsker at styrke politiet som helhed, men dyreværnspolitiet i særdeleshed. Dyrene har ingen stemme, og derfor er det vigtigt og en etisk korrekt prioritering, at dyremishandling ikke bliver glemt. Dette gælder både for husdyr som produktionsdyr. Det er vigtigt, at vi sætter ord bag handling og straffer folk, der forbryder sig mod dyr, uanset om det er mishandling, voldtægt eller vanrøgt. Politiet skal have ressourcer til at fratage ejerne deres dyr og have tid til at sørge for, at disse dyr får det bedre efterfølgende. Samt følge op på, at dyremishandlere aldrig får lov til at have med dyr at gøre igen.

Forbyd rituel slagtning af dyr

Alle former for rituelt slagtet kød er dybt forkasteligt, da rituel slagtning af dyr ofte klart overskrider de danske regler for dyrevelfærd. Derfor skal alt rituelt slagtet kød forbydes i alle offentlige institutioner, og rituel slagtning af dyr i Danmark skal forbydes, således at det ikke er muligt at producere den slags kød i Danmark. Derudover skal al import af rituelt slagtet kød ligeledes forbydes, da det understøtter rædselsfulde fanatiske regimer, samt er om muligt værre for dyret, da der i importlandene ikke bruges bedøvelse, hvilket er normen i Danmark. Dansk Folkepartis Ungdom mener, at dyrenes ve og vel til enhver tid må stå over religion.