Dyrevelfærd

DFU_Dyrevelfaerd

Vi er tilhængere af:

  1. At der skal være fokus på bedre livskvalitet for dyrene i Danmark – uanset om der er tale om kæle-, produktions- eller vilde dyr
  2. At der skal være en højere levestandard for produktionsdyr i Danmark
  3. At der skal være bedre mulighed for at fratage folk deres dyr
  4. At vi skal afskaffe Hundeloven
  5. At det danske dyreværnspoliti styrkes
  6. At vi skal forbyde at halalslagtet kød i Danmark
  7. At der skal indføres en mærkningsordning på alt rituelt slagtet kød
  8. At vi skal forbyde produktion og salg af bur- og skrabeæg
  9. At vold mod dyr ikke skal straffes på lige fod med hærværk

 

Det er vi fordi:

Dyrene har ingen stemme – hverken i debatten eller til at kunne sige fra. Dyr er levende væsner og skal behandles derefter. Et mundheld siger, at man kan bedømme et samfund på, hvordan det behandler sine svageste. Dyrene er nogle de svageste i Danmark, da dyrene ikke har en selvstændig mulighed for at præge de livsbetingelser, som de bydes. Ligesom at dyrene ikke har mulighed for at sige fra overfor de eventuelt problematiske forhold, de måtte blive udsat for. Derfor er der behov for et fokus på bedre livskvalitet for dyrene i Danmark – uanset om der er tale om kæle-, produktions- eller vilde dyr.

Bedre dyrevelfærd

Vi er Danmarks dyrevelfærdsparti. Der skal sættes massivt ind for at give dyrene langt bedre forhold. Danmark er et rigt land og det er naturligt i et så rigt samfund som det danske, at dyr ikke skal lide overlast. Selvom Danmark i forhold til andre lande har høje dyrevelfærdsmæssige standarder, er der stadig plads til forbedring. Der skal sikres højere minimumsstandarder for levevilkårene for produktionsdyr i Danmark - særligt når det gælder bedre pladsforhold, adgang til mental og fysisk stimulation svarende til dyrets behov samt regelmæssige tilsyn fra fødevaremyndighederne. Endvidere skal dyrlægerne bidrage til at sikre ordentlige forhold, herunder når dyrene transporteres. 

Forbyd bur- og skrabeæg

Vi mener, at opdræt og avl af bur- og skrabehøns skal forbydes og derved også salg af bur- og skrabeæg i Danmark. En høne skal trives og skal ikke ses på som en maskine. Vi vil ikke acceptere, at dyr skal leve i fangenskab under så dårlige forhold, at de ikke engang kan bruges til slagtehøns, når de har lagt deres sidste æg. 

Afskaf hundeloven

En hunds opførsel kan tilbageføres til ejerens opdragelse af hunden. Ingen hund er født ondskabsfuld og en bestemt hunderace skal ikke forbydes kun på baggrund af dens biologi. Enhver af disse forbudte hunde kan opdrages ordentligt af en god ejer. Derfor ønsker vi, at ophæve Hundeloven, så alle hunderacer er tilladte i Danmark. Der findes ingen syge hunde, kun syge ejere. 

Styrk det danske dyreværnspoliti

Vi ønsker at styrke politiet som helhed, men dyreværnspolitiet i særdeleshed. Dyrene har ingen stemme og derfor er det vigtigt og en etisk korrekt prioritering, at dyremishandling ikke bliver glemt. Dette gælder både for husdyr såvel som for produktionsdyr. Det er vigtigt, at vi sætter ord bag handling og straffer folk, der forbryder sig mod dyr, uanset om det er mishandling, voldtægt eller vanrøgt. Politiet skal have ressourcer til at fratage ejerne deres dyr og have tid til at sørge for, at disse dyr får det bedre efterfølgende. Samt følge op på, at dyremishandlere aldrig får lov til at have med dyr at gøre igen. 

Forbyd halal slagtning af dyr

Halal slagtning er dybt forkasteligt, da halal slagtning af dyr ofte klart overskrider de danske regler for dyrevelfærd. Derfor skal alt halal slagtning forbydes i alle offentlige institutioner. Derudover skal al import af halalslagtet kød ligeledes forbydes. Halalslagtning understøtter rædselsfulde fanatiske regimer, samt er uetisk, da der i importlandene ikke bruges bedøvelse, hvilket er normen i Danmark. Dansk Folkepartis Ungdom mener, at dyrenes ve og vel til enhver tid må stå over religion. 

Indfør mærkningsordning på halalkød

Det skal være muligt, som forbruger i Danmark, at kunne fravælge muslimsk slagtet halalkød. Derfor mener vi, at det kun er på sin plads at indføre en mærkningsordning på alt halalslagtet kød, som Danmark producerer og importerer.

Vold mod dyr er ikke hærværk

I dag straffes dyremishandling desværre efter samme bestemmelse i straffeloven som ”graffiti” og andre former for hærværk. Det mener vi skal ændres. Derfor foreslår vi at tilføre en bestemmelse i straffeloven som straffer: ”Ubegrundet eller nemt uundgåelig vold mod dyrs legeme”. Dyrene har også ret til retssikkerhed.