Demokrati og folkestyre

DFU_Demokrati

Vi er tilhængere af:

  1. At der skal være mulighed for folkeafstemninger både lokalt og nationalt
  2. At vi skal indføre et mere inddragende demokrati
  3. At forbyde partihopperi i by- og regionsråd
  4. At man ikke skal kunne stemme til kommunal- og regionsrådsvalg uden dansk statsborgerskab
  5. At der skal være ungebyråd i alle landets kommuner

 

Det er vi fordi:

Danskerne skal have bedre mulighed for medbestemmelse i den offentlige debat. Derfor støtter vi indførelsen af et mere inddragende demokrati som supplement til det konstitutionelle monarki. Dette vil muliggøre, at befolkningen også kan komme til orde. Vi mener, at hvis en gruppe stemmeberettigede dansker har skrevet under på et forslag, som de ønsker til folkeafstemning, så skal for befolkningen være muligt at tilkendegive dette forslag en bedømmelse. Et mere inddragende demokrati vil også betyde, at politikerne bliver nødsaget til at lytte til de vælgere, der har valgt dem. Emner, som omhandler decideret finansiering af samfundet, skal ikke være omfattet af dette, f.eks. Finansloven.

Et mere inddragende demokrati skal også gælde kommunerne og regionerne, der skal fungere efter samme princip som nationalpolitisk. Samler man tilpas mange underskrifter, skal emnet kunne sendes til afstemning i området. Demokratiet skal ikke marginaliseres til et kryds hvert fjerde år. Demokratiet skal blomstre hele tiden, og borgerne skal have mulighed for at have politisk indflydelse mere end hvert fjerde år. Derfor ønsker vi et mere inddragende demokrati, hvor borgerne kan holde de folkevalgte i ørerne, og hvor borgerne føler sig inddraget i de politiske beslutninger.

Forbud mod partihopperi

Tillid og troværdighed er kernen i et demokratisk samfund. Derfor vil vi forbyde partihopperi. En politiker står til ansvar overfor sine vælgere og sit parti samt de idealer, som vedkommende er blevet valgt på. Det er skadeligt for demokratiet og tilliden til det, når politikere forlader deres gamle partier for at øge deres egne chancer for at blive genvalgt i et andet parti. Hvis politikerleden skal mindskes, og båndet mellem politikere og borgere genetableres, skal det forbydes at skifte parti som folkevalgt, medmindre vedkommende vælger at udtræde af ens folkevalgte embede i kommunerne eller regionerne.

Deltagelse i demokratiet kræver statsborgerskab

For at kunne stemme til kommunal -og regionsrådsvalg skal man være dansk statsborger samt kunne tale og skrive dansk, da vi mener, det er fundamentale forudsætninger for at kunne deltage i det danske demokrati. Vi mener, at et af de største privilegier ved at være statsborger i et land er, at man kan stemme.

Ungebyråd

Den danske ungdom er Danmarks fremtid. Unges udfordringer med at få adgang til ungdomsbolig, uddannelse og job skal for alvor på dagsorden i alle 98 kommuner. De unge er eksperterne på børne- og ungepolitik, og derfor skal ungebyrådene have indflydelse på netop børne- og ungepolitikken i landets kommuner. Derfor vil vi have ungebyråd i alle Danmarks kommuner. De unges stemme skal høres. Demokratiet gælder alle og særligt de unge. Ungdommen er Danmarks fremtid, derfor skal vi give unge større indflydelse. Sådan investerer vi i fremtiden.