Udenrigspolitik

DFU-Udenrigspolitik

 Vi er tilhængere af:

  1. At der skal arbejdes for en to-statsløsning mellem Israel og Palæstina
  2. At udviklingsbistanden skal afskaffes
  3. At vi skal styrke det nordisk samarbejde i Nordisk Råd.
  4. At bevare Rigsfællesskabet
  5. At vi straks skal udtræde af EU's menneskerettighedskonvention samt FN's flygtningekonvention
  6. At Danmark skal bevare sit krav på Arktis

 

Det er vi fordi:

Den danske udenrigspolitik skal altid tage udgangspunkt i Danmarks ve og vel. Internationale aftaler, der forværrer det danske selvstyre og demokrati, skal annulleres fra dansk side. Dansk udenrigspolitik skal sikre Danmarks position internationalt samt sikre Danmarks sikkerhed.

Israel og Palæstina

Israel er det eneste fungerende demokratiske land i Mellemøsten, der ligger værdimæssigt og kulturelt på linje med vesten. Israel er en vigtig samarbejdspartner for Danmark og Vesten, og derfor ønsker vi et stadigt tættere samarbejde med Israel både omkring handel, diplomati og sikkerhedspolitik. Konflikten mellem Israel og Palæstina er et vigtigt udenrigspolitisk anliggende. Danmark har interesse i varig fred mellem Israel og Palæstina. Derfor støtter vi en to-statsløsning, som skal tilfredsstille begge parter. Hvordan denne fredsaftale skal udformes, er helt op til parterne selv. Israels sikkerhed og overlevelse som nation er truet på mange fronter. Vi støtter Israels kamp imod terrororganisationerne Hamas og Hitzbollah, landets kamp for at bevare sin selvstændighed, dets trosretning og værdier samt landets kamp mod muslimske lande, som ikke ønsker Israel som land i deres nærområde.

Afskaffelse af udviklingsbistanden

Vi mener, at udviklingsbistanden skal afskaffes, fordi den ikke har hjulpet til øget produktion i landene, som har modtaget pengene. Udviklingsbistanden har langt hen ad vejen ikke tjent sit formål og derfor bør afskaffes.

Styrkelse af Nordisk Råd

Som et alternativ til Danmarks EU-medlemskab ønsker vi en styrkelse af Nordisk Råd, bestående af landene; Danmark, Sverige, Norge, Finland samt Island. Det gør vi for at bevare de nordiske værdier i en ellers globaliseret verden. Det nordiske samarbejde skal arbejde med de daglige problemstillinger, samt styrke de nordiske lande i forhandlinger med den øvrige verden.

Vi skal ligeledes styrke frihandelen mellem landene.

Rigsfællesskabet

Det danske rigsfællesskab bestående af Danmark og hhv. Færøerne og Grønland skal bevares. Rigsfællesskabet har en historisk tradition for at dele de økonomiske goder imellem sig, så hele befolkningen i samme fællesskab har gode sociale og økonomiske muligheder. Denne form for solidaritet ser vi gerne bevaret, og vender os imod ethvert forsøg på at bryde det tætte forhold, der er mellem befolkningerne i hhv. Danmark, Grønland og Færøerne.

Udtrædelse af EU's menneskerettighedskonvention samt FN’s flygtningekonvention

Vi ønsker øjeblikkelig udtrædelse af EU's og FN’s menneskerettighedskonvention samt FN’s flygtningekonvention, da disse begrænser den danske stats mulighed for selvstændig ageren, suverænitet og underminerer dansk lov.

Danmark skal bevare sit krav på Arktis

I Dansk Folkepartis Ungdom arbejder vi for at bevare vores krav på Arktis. Vi mener, den stor andel burde høre under den danske krone. Det er vigtigt, at et lille land som Danmark står fast i kampen om Arktis. Dertil mener vi også, at Hans Ø er dansk og ikke Canadisk.