Udenrigspolitik

DFU-Udenrigspolitik

 Vi er tilhængere af:

  1. At Danmark styrker sit samarbejde med Israel og flytter sin ambassade til Jeusalem
  2. At udviklingsbistanden skal afskaffes
  3. At vi skal styrke det nordisk samarbejde i Nordisk Råd.
  4. At bevare og styrke Rigsfællesskabet
  5. At der etableres et afvisningsberedskab på Grønland og Færøerne
  6. At vi straks skal udtræde af de europæiske menneskerettigheder samt FN's flygtninge- menneskerettigheds- og statsløsekonventionen
  7. At Danmark skal styrke sit engagement i det Arktiske
  8. At Hongkong og Taiwan anerkendes som selvstændige lande
  9. At Danmark anlægger en hård kurs overfor Kina

 

Det er vi fordi:

Den danske udenrigspolitik skal altid tage udgangspunkt i Danmarks ve og vel. Internationale aftaler der forværrer det danske selvstyre og demokrati, skal annulleres fra dansk side. Dansk udenrigspolitik skal sikre Danmarks position internationalt samt sikre Danmarks sikkerhed.

Israel

Israel er det eneste fungerende demokratiske land i Mellemøsten, der ligger værdimæssigt og kulturelt på linje med vesten. Israel er en vigtig samarbejdspartner for Danmark og Vesten og derfor ønsker vi et stadigt tættere samarbejde med Israel både omkring handel, diplomati og sikkerhedspolitik. Konflikten mellem Israel og Palæstina er et vigtigt udenrigspolitisk anliggende. Danmark har interesse i varig fred mellem Israel og Palæstina. Vi støtter Israels kamp imod terrororganisationerne Hamas og Hitzbollah, landets kamp for at bevare sin selvstændighed, dets trosretning og værdier samt landets kamp mod muslimske lande, som ikke ønsker Israel som land i deres nærområde. Vi mener derfor også, at for at understrege Danmarks stadig stigende samarbejde med Israel bør Danmark anerkende Jerusalem som landets hovedstad og flytte vores ambassade dertil.

Afskaffelse af udviklingsbistanden

Vi mener, at udviklingsbistanden skal afskaffes, fordi den ikke har hjulpet til øget produktion i landene, som har modtaget pengene. Udviklingsbistanden har langt hen ad vejen ikke tjent sit formål og derfor bør afskaffes.

Styrkelse af Nordisk Råd

Som et alternativ til Danmarks EU-medlemskab ønsker vi at styrke af Nordisk Råd, bestående af landene; Danmark, Sverige, Norge, Finland samt Island. Det gør vi for at bevare de nordiske værdier i en ellers alt for globaliseret verden. Det nordiske samarbejde skal arbejde med de daglige problemstillinger, samt styrke de nordiske lande i forhandlinger med den øvrige verden. Vi skal ligeledes styrke frihandelen mellem landene.

Rigsfællesskabet

Det danske rigsfællesskab bestående af Danmark og henholdsvis Færøerne og Grønland skal bevares. Rigsfællesskabet har en historisk tradition for at dele de økonomiske goder imellem sig, så hele befolkningen i samme fællesskab har gode sociale og økonomiske muligheder. Denne form for solidaritet ser vi gerne bevaret og styrket. Vi vender os imod ethvert forsøg på at bryde det tætte forhold, der er mellem befolkningerne i henholdsvis Danmark, Grønland og Færøerne.

Udtrædelse af de europæiske menneskerettigheder samt FN’s flygtninge-, menneskerettigheds- og statsløsekonvention

Vi ønsker øjeblikkelig udtrædelse af de europæiske menneskerettigheder samt FN’s flygtninge- menneskeretigheds- og statsløsekonvention, da disse begrænser den danske stats mulighed for selvstændig ageren, suverænitet og underminerer dansk lov, der eksempelvis forhindrer Danmark i at hjemsende hårdkogte kriminelle.

Danmark skal styrke sig engagement i det Arktiske

Kampen om herredømmet i Arktis tager til år for år og her er det vigtigt at Danmark bider sig fast til bordkanten og arbejder for at bevare sit krav på dele af det Arktis. Vi mener, at store dele af det Arktiske burde høre under den danske krone. Det er vigtigt, at et lille land som Danmark står fast i kampen om Arktis. Derfor mener vi også, at Danmark skal styrke sin militære tilstedeværelse i det Arktiske. Dette skal gøres både med flere skibe, droner og en markant forøgelse, af de overvågnings kapaciteter Danmark på nuværende tidspunkt har til rådighed.

Taiwan og Hongkong skal anerkendes som selvstændige lande

Vi i Dansk Folkepartis Ungdom mener, at de to demokratiske selvstyrende områder som Taiwan og Hongkong bør anerkendes som selvstændige lande. Den Kinesiske stat underminere hver dag de demokratiske institutioner og gældende regler og love i de to selvstyrende områder, og forbryder sig mod de internationale aftaler der er vedrørende Hong Kong og Taiwan. De to lande har samtidig en historisk berettigelse for at være selvstændige lande. Vi mener grundlæggende, at det er i Danmarks interesse at stå last og brast med opblomstrende demokratier og støtte dem i deres kamp for selvstændighed og frihed.

Danmark skal anlægge en hårdere kurs overfor Kina

Overalt i verden prøver Kina at etablere og styrke sin position som supermagt. Danmark og vesten bør stå sammen og fast imod Kinas fremmarch. Det er hverken i vores eller vestens interesse, at et antidemokratisk, kommunistisk og totalitært land får nogen indflydelse på hvordan vi lever vores samfund. Allerede i dag ser vi kinesiske forsøg på at angribe kritisk dansk infrastruktur og underminere vores demokratiske spilleregler og samfund samtidig med, at de på verdensplan krænker territorier i eksempelvis det sydkinesiske hav og i Arktis.

Kina er ikke en ven, men en fjende for vesten og de øvrige vestlige lande som bør og skal bekæmpes.