Arbejdsprogram 2022

  1. Giv livvagter ret til at bære håndvåben!
  2. Forbyd reklamer for spil og kviklån
  3. Forbyd prøveløsladelse for personfarlig kriminalitet og kriminalitet af svær karakter
  4. Afskaf topskatten
  5. Afskaf udbytteskatten
  6. Indfør tobaks-forbehold
  7. Indfør barsels-forbehold
  8. Flere og pænere uniformer til offentlige ansatte
  9. Afskaf SU på kandidatuddannelserne
  10. Aktivt fravalg af organdonation

 

Giv livvagter ret til at bære håndvåben!

I Dansk Folkepartis Ungdom mener vi, at specialuddannede certificerede livvagter har ret til at bære håndvåben i tjeneste.

Nationens sikkerhed er det ultimativt vigtigste, og vi har et ansvar for at passe på de borgere, som ikke kan leve frit uden en sikkerhedsforanstaltning i en sådan grad, at dette udføres via. livvagter. Borgere som lever med oppasning af livvagter, er truet på livet. Det strider derfor mod al sund fornuft, at vi i dag ikke har en lovgivning, som giver livvagter ret til at bære håndvåben. Livvagter kan ifølge dansk lovgivning ikke forsvare hverken sig selv eller den de beskytter - De har i dag kun chance for at agere levende kødskjold og håbe på det er nok, til at sørge for at den udsatte fortsat har livet i behold.

Vi bør derfor følge vore nabolandes eksempel og give specialuddannede og certificerede livvagter ret til at bære håndvåben i tjeneste.

 

Forbyd reklamer for spil og kviklån

Ludomani og betting-spil er skyld i utallige personer kommer i enorm gæld og ødelægger deres liv i stræben efter en falsk illusion om evig rigdom. På trods af de enorme sociale konsekvenser som disse spil og reklamer resultere i, så har vi ingen restriktioner på området. Men på alle andre afhængighedsskabende områder som inden for tobak og spiritus, har vi lavet forbud mod reklamer for at forhindre at yderligere enten for et misbrug eller enormt overforbrug. Ludomani er en sygdom og afhængighed der desværre er i voldsom vækst i disse år og dette må og skal stoppes. Det samme gør sig gældende for folk der tager kviklån med oftest alt for høje renter der forgælder personer og oftest skader og ødelægger familie lige såvel som ludomani.

 

Danmarks samlede gæld vokser men antallet af danskere der skylder penge falder. Danmarks gæld bliver fokuseret på flere og flere danskere. En af grundene til dette kunne være at flere og flere danskere forgælder sig i enten spil eller kviklån og oftest hænger disse ting desværre sammen. Derfor skal DFU kæmpe for et forbud for reklamer for spil og kviklån i Danmark.

 

Forbyd prøveløsladelse for personfarlig kriminalitet og kriminalitet af svær karakter

Vi lever i et retssamfund, hvor du er uskyldig til det modsatte er bevist. Er man derfor dømt til straf, bør man afsone sin straf - i fuld længde. I Dansk Folkepartis Ungdom mener vi ikke,  at det bør være muligt at opnå prøveløsladelse, hvis man er dømt for svær kriminalitet eller personfarlig kriminalitet. Derfor mener vi, at man bør ændre Straffelovens § 38 således, at forbrydelser, som har karakter af hhv.: ”Voldtægt”, “Overfald”, ”Ulovlig anvendelse af våben”, ”Pædofili”, ”Manddrab”, “Stalking” eller ”Opfordring til Terror”, ikke giver mulighed for, at den dømte kan få afgjort sin sag om muligheden for løsladelse på prøve (*prøveløsladelse.)

 

Afskaf topskatten

I Dansk Folkepartis Ungdom mener vi, at topskatten er en misundelsesskat, som skal afskaffes. Danmark bygger på et samfund, hvor vi passer på hinanden og alle arbejder for den fælles velfærd. Men det kan ingenlunde retfærdiggøre, at det skal gå ud over mange hårdtarbejdende mennesker, som i forvejen bidrager mere end andre gennem deres mellemstore indkomst og høje arbejdsmoral. Dertil bør det understreges, at topskatten kan være med til at fjerne motivationen og incitamentet for, at den arbejdende tager flere vagter, eller på anden måde bruger flere timer på arbejdspladsen. I 2022 skal der allerede betales topskat når den personlige indkomst overstiger 552.500 efter am-bidrag. Det betyder i praksis, at skatten ikke kun rammer de højeste indkomstgrupper, men i høj grad også den hårdtarbejdende håndværker eller sygeplejersken, som arbejder i døgndrift for at holde Danmark i live. 

 

Afskaf udbytteskatten

For at kunne sikre at virksomhederne har mulighed for at skaffe kapital gennem investeringer fra den private forbrugere, er det vigtigt at incitamentet for at ville investere i virksomhederne forbliver. Dette kan gøres ved at forøge muligheden for at sikre en god mængde kapital i udbytte i forhold til risikoen, ved ikke at skulle betale lidt under halvdelen i skat. Ved at afskaffe beskatningen på aktier og obligationer, vil det medføre en forbedring af alle danskeres velfærd. Fra private pensionsopsparinger, virksomheders likviditetsmuligheder til den danske private forbruger.

 

I det nuværende skattesystem bliver aktie- og obligationsudbytte beskattet på følgende måde: Fra 2020 bliver gevinster beskattet med 27 % af de første 55.300 kr., og derefter bliver aktieindkomst ud over 55.300 kr. beskattet med 42 %. Beskatningsgrundlaget stiger med ca. 2 % om året. Ved at afskaffe disse beskatningsprocenter vil det medføre forbedringer for ældre, virksomheder og den almindelige dansker.

 

Virksomhederne får øget deres muligheder for finansiering af investeringer, som medfører at virksomheden kan øge deres indtjening og derved øge deres skattegrundlag. Den almindelige dansker vil kunne få deres penge ud fra bankerne, som kører med negative renter og investere dem med forhåbningen om forøget kapital. Den private pension vil blive forbedret ved at sikre, at mængden af kapital, som bliver udbetalt ved pensionsalderen, ikke bliver beskattet så hårdt, og derved forøge den private kapital som den ældre har til pensionen.

 

Indfør tobaks-forbehold

Dansk Folkepartis Ungdom kræver et tobaksforbehold. EU bør ingenlunde have rettighed til, at tage styring over den danske stat. Derfor bør der indføres et tobaksforbehold, som lyder, at de danske borgere selv har ansvaret for hvilke tobaksvarer der indtages. Det betyder, at det er op til det enkelte individ om de ønsker et livslangt forhold med snus, aromafyldte cigarretter eller andre livsforkortende tobaksvarer. Dette forbehold vil i praksis betyde, at Danmark atter kan sælge ægte svensk snus og aromafyldte cigarretter. Den enorme indtagelse af Lyft, Velo og andre alternativer for snus understreger danskernes forbrug, og derfor bør majoriteten ikke bremses af et EU-direktiv. STOP EU’s TOBAKSFORBUD.

 

Indfør barsels-forbehold

Dansk Folkepartis Ungdom kræver et barselsforbehold. EU bør ikke have myndighed til, at bestemme over hvordan den enkelte familie ønsker at fordele barslen. Derfor bør der indføres et b​​arselsforbehold, som lyder, at den enkelte familie selv har råderet over fordelingen af barsel.

 

Det skal aldrig være hverken EU eller statens anliggende at bestemme, hvordan en familie vælger at fordele barslen. Vi i Dansk Folkepartis Ungdom tror på, at den enkelte familie bedst selv ved hvad der er bedst for netop deres børn og deres familiesituation. Derfor skal vi sætte familierne fri og sørge for at EU holder sin klamme hånd fra vores familier. 

 

Flere og pænere uniformer til offentlige ansatte

Uniformer har altid hørt til, både i militær og politiet selvfølgelig, men også i lang række andre hverv, som med tiden er blevet glemt eller blevet så praktiske at de ikke længere er en anstændig uniform. KTAS og Københavns Lufthavn, er blot nogle af de mange statsejede virksomheder som har brugt uniformer i gennem tidens løb. Danmark er nærmest blevet bange for uniformer, og vil hellere have et postbud skal ligne end jord-beton-arbejder med alle de reflekserne på arbejdsbukserne. 

 

De få steder hvor der er et uniformsreglement, er uniformerne simpelthen så hæslige. Man skulle nærmest tro at Regionerne tror man bliver mere raske af at se sygeplejersker i grimme uniformer og cros. Men lad os være ærlige, man vil da hellere have en nydelig kvinde i en hvid kjole, med lidt hæl på skoen og en lille kappe i hovedet. Så tror jeg at indlæggelserne på de grimme hospitaler i kongeriget ville være bedre. Det samme er gældende for DSB’s personale. De har ellers nogle udmærket uniformer, men deres ansatte vælger bare altid at rende rundt i gummisko og lyseblå poloer, og det er endda hvis man har købt en dyr billet på 1. klasse. Hæsligt. Jamen, man kunne blive ved. Ingen gang en minister har en uniform i dagens Danmark. Og politiets uniformer ligner snart noget fra en science fiction-film. 

 

Gudskelov er der også nogle private der stadig gør brug af en slags uniform, det kunne være f.eks. være skorstensfejeren og muren med sin klassiske stribede skjorte og hvide hat, på trods alt han ikke må gå med sablen om søndagen mere. Det er en skam. Hvis der igen kom styr på de offentlige ansattes uniformer, kunne det give en positiv sidegevinst at flere privatansatte fulgte traditionerne med arbejdsuniformer.  

 

Nogle ting var bare bedre i gamle dage, og her er et klokkeklart eksempel på at det netop var bedre i gamle dage. Derfor vil DFU arbejde for at offentlige ansatte igen for pæne æstetiske uniformer, og mange flere hverv får uniformer igen. 

 

Afskaf SU på kandidatuddannelserne

At tage en statsautoriseret uddannelse i Danmark, skal være skattebetalt. Det er en super ide, for et land som vores skal nemlig leve af kloge unge mennesker i fremtiden. Det er underordnet om det er en faglært, eller en universitetsuddannet. Dog er det ikke sund fornuft at give kandidatstuderende SU under deres uddannelse. Ved at omlægge SU’en på kandidatuddannelser til rentefrie lån, vil man øge arbejdsudbuddet med omkring 2700 personer og styrke den sociale mobilitet. Det viser et studie fra Rockwool Fonden fra 2022. Dertil kommer der en sidegevinst, som er at folk tager nogle kandidatuddannelser som erhvervslivet efterspørger og ikke bare en ”interesse-kandidat”. 

 

De økonomiske vismænd har anbefalet det, og flere tænketanke siger, det er en god ide. Derfor ønsker vi I DFU at omlægge SU’en et rentefrit lån på kandidatuddannelsen. 

 

Aktivt fravalg af organdonation

Organdonationssystemet fungerer i dag således, at statens automatisk formoder, at man ikke ønsker at indgå som registreret organdonor. Det betyder altså, at man aktivt skal tilmelde sig som organdonor. Vi mener, at staten fremover bør antage, at alle myndige danskere ønsker at indgå som organdonorer, og dermed indgår i registeret den dag man fylder 18. Hvis man ikke ønsker at indgå som organdonor, skal man fortsat have muligheden for at sige nej, men det skal ske som et aktivt fravalg. 

 

Ved at omdanne ordningen fra et aktivt tilvalg til et aktivt fravalg vil tusinder af liv kunne reddes henover årene og lange ventetider på vitale organer vil nedbringes markant.