Miljø og klima

DFU-Miljoe-Klima

Vi er tilhængere af:

  1. At vi skal investere i vedvarende energi
  2. At der skal sikres gode forhold for virksomhederne og en god miljøpolitik
  3. At vi skal indføre A-kraft i Danmark
  4. At skifergas skal forbydes
  5. At vi skal styrke økologisk landbrug
  6. At der skal flere midler til kystsikring
  7. At der skal mere fokus på affaldssortering
  8. At vi bevare den danske natur
  9. At vi skal bruge de gode ideer og innovationen til at kunne få en grønnere fremtid

 

Det er vi fordi:

Danmark er et land med skønne naturområder og skønne landskaber, som vi skal passe på og værne om. Derfor er det også vigtigt for os, at vi fører en miljø- og klimapolitik, hvor Danmark er med til at gå forrest i verden for en mere miljøvenlig og CO2-neutral verden. Danmark er et af de førende lande inden for vedvarende energi, men vi skal nå endnu længere.

Vi skal værne om Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi tænker på miljøet i et langsigtet perspektiv. Landbruget har gennem århundreder været en vigtig del af Danmark og fylder i dag mere end 60 % af Danmarks areal. Derfor skal vi tænke ansvarligt, retfærdigt og realistisk, når vi har en fælles opgave om miljøet.

Vi mener, at Danmark skal føre en miljø- og klimapolitik, der fastsætter en profitabel balance mellem klimamål og arbejdsmarkedet/industrien. Det skal på den ene side tilsikres, at Danmark fortsætter sin gode linje med at nedsætte CO2-udslip og sikre, at miljøet ikke lider overlast. På den anden side skal vi fastholde og forbedre rimelige forhold for virksomhederne, som kan blive for udfordrede af for høje miljøkrav. Virksomhederne er kernen i arbejdsmarkedet og vores fortsatte vækst. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne kan følge med i forhold til de stadigt højere miljøkrav. Derfor skal flere afgifter afskaffes, så disse byrder for virksomhederne lettes.

Vedvarende energi

Danmark skal fortsætte med at være i superligaen inden for vedvarende energi. Vi skal investere mere i forskning i vedvarende energi og i, hvordan disse forhold eksekveres bedst muligt. Energisektoren leverer tusindvis af danske jobs, samtidig med at sektoren er med til at give Danmark en unik rolle i verden, når det kommer til klimaaftaler og reduktion af den globale opvarmning. Derfor ønsker vi at tilføre flere penge til udviklingen af vedvarende energi og forskningen inden for forskellige energikilder.

A-kraft

Vi skal altid forsøge at forske i billigere, mere effektive og renere energiformer. Her er A-kraft en unik mulighed. A-kraft bliver brugt af flere af vores nabolande, da energiformen er enorm billig for forbrugerne og ikke skader miljøet. Derfor skal Danmark bestræbe sig på benytte A-kraft som energikilde i fremtiden. Der skal derfor potentielt opføres atomkraftværker.

Skifergas

Vi vil aktivt kæmpe for, at der bliver etableret et forbud mod at lave skifergasboringer - også kendt som Fracking - på dansk grund. Skifergas udgør en fare for det danske grundvand, som er noget af det reneste grundvand i verden. Gevinsten ved skifergas er på ingen måde tæt på at retfærdiggøre denne risiko. Desuden er skifergas kun anset for at være en midlertidig energiløsning i samfundet, indtil den vedvarende energi kan tage over.

Økologisk landbrug

Vi ønsker at skærpe kravene over for økologiske landbrug. Vi skal sikre, at når man vælger økologi, så kan man være sikker på, at fødevarerne er sprøjtefri. Derfor mener vi, at grænsen mellem et konventionelt og et økologisk landbrug skal øges. Derudover skal mængden af sprøjtemidler i det økologiske landbrug skæres betydeligt. Der skal bl.a. være ulovligt at sprøjte i vådområder, hvor sprøjtemidler kan sive ned i grundvandet. En landbrugsbedrift skal ikke have mulighed for at drive både økologisk og konventionelt landbrug. Her må man tage stilling som landmand. Forbrugernes tillid til det danske økologimærke skal vægtes højest, og derfor skal det være sikkert, at der ikke sker fejl internt på landbrugsbedrift.

Investering i kystsikring

I Danmark oplever vi oftere og oftere, at Danmark bliver ramt af storme, der efterlader store skader både på vores veje, borgernes huse og offentlige bygninger. Samfundet og staten bør tage et ansvar og hjælpe de borgere, som rammes af disse vejrforhold. Vi skal derfor investere massivt i kystsikring overalt i Danmark.

Fokus på affaldssortering

I Dansk Folkepartis Ungdom ønsker vi, at arbejde mod en grønnere fremtid, hvor vi passer bedre på vores miljø og de begrænsede ressourcer som Jorden har.

Hvert år smider hver eneste dansker 450 kilo affald ud. Affald som bliver brændt og som både udleder CO2 og skaber store miljøproblemer. Derfor skal der sættes meget mere affaldssortering, så vi kan sikre, at vi genbruger langt mere affald, end vi gør nu. En af de tiltag, som Dansk Folkepartis Ungdom foreslår er pant på alt plastik, glas og metaller som f.eks. aluminium genbruges.

Bevaring af den danske natur

Den danske natur har gennem generationer været en arv vi har givet videre, og det skal den blive ved med. Derfor ønsker DFU at der skal indføres flere nationalparker med urørt skov, hvor planter og dyrearter sjal boltre sig i. For at denne natur kan udfolde sig bedst muligt, ønsker DFU også at vindmøller kun skal stå på hav, da det kan ødelægge hele landskaber, og dertil er de også mest effektive på havet.
Det der er lige så vigtigt at kunne give videre til de kommende generationer, er grundvandet. Det er en unik ressource vi skal passe på, sammen med landmændene.

De små og kloge løsninger

I DFU ser vi den grønne omstilling med realistiske briller. Det betyder ikke, at vi ikke er ambitiøse, men mere at vi anerkender at vi ikke kan forbyde benzin-og dieselbiler i morgen. Derfor foreslår DFU at man indfører en klimamærkning på fødevare, så forbrugeren får de bedste muligheder for at kunne tage et klimavenligt valg. Dertil er DFU åbne overfor, at man i landbruget får større muligheder for at dyrke GMO afgrøder, da dette er mere klimavenligt og man vil kunne maksimere fødevareproduktionen. Men også kloge tiltag som, at der skal gives en økonomisk gulerod, til boligejer, der ønsker at efterisolere deres ældre huse, da dette vil spare på varmeforbruget. Dette er både godt for klimaet og husejerens pengepung. Det er de kloge og smarte løsninger der tilsammen gør Danmark mere klimavenlige.