Kirke og kultur

DFU-kirke-Kultur

Vi er tilhængere af:

  1. At dansk kultur, normer og værdier skal bevare
  2. At den danske stat og kirke er uadskillelige
  3. At der skal skæres ned på kulturstøtte til projekter, der ikke lægger nok fokus på dansk kulturhistorie
  4. At vi skal bevare folkebibliotekerne

 

Det er vi fordi:

Danmarks kultur, -værdi, -normer og -traditioner er vores lands hjerte. Den danske kultur er formet af tusindårig historie og har resulteret i Danmark, vi kender i dag, hvor fællesskab, næstekærlighed og i høj grad foreningslivet binder befolkningen sammen. Derfor skal vi omprioritere den offentlige kulturstøtte, så bibliotekerne, museernem det bærende foreningsliv og kulturen særligt i Danmarks provins bliver styrket. Danmark er et land, hvor kristendommen er gennemtrængende i vores hverdag. Derfor skal kirke og stat heller ikke adskilles.