Politik

Vi mener, at frihed, fællesskab og fædrelandet er grundstenene i ethvert samfund!

Dansk Folkepartis Ungdom synes, at alle skal have frihed til at mene, tale og leve uden indblanding fra staten. Denne frihed bygger på et fælles ansvar for vores samfund og de svageste borgere. Kun med fællesskab og et fælles ansvar kan vi bevare vores fædreland.