Gymnasier

DFU-Gymnasier-2

Vi er tilhængere af:

  1. At vi skal have et karaktergennemsnit på 6 for optagelse på gymnasiet
  2. At der skal være mere vejledning
  3. At vi må rydde op i uddannelseslabyrinten
  4. At historie skal styrkes som fag

 

Det er vi fordi:

Gymnasiet skal være den almen forberedende uddannelse til landets universiteter. Heraf er det givet, at gymnasiet skal lægge vægt på at være en boglig uddannelse. Vi kæmper for danske gymnasier med faglighed og seriøsitet i top.

Adgangskrav på 6

Vi ønsker et uddannelsessystem i balance, hvor den enkeltes kvalifikationer bliver sat i højsædet og vejledt i den rigtige retning. Vi ønsker at øge adgangskravet til gymnasierne til 6 i Dansk, Matematik, Engelsk og Samfundsfag. Vi mener, det er sundt at stille krav til vores ungdom. Gymnasiet er en boglig uddannelse og forbereder eleverne til at gå videre på universitetet. Alt for mange unge dropper ud af gymnasiet eller kommer ud med lige knapt bestået.

Vi skal værne om vores ungdom og vejlede dem bedre, så de kan bruge de kvalifikationer, de har.

Styrkelse af faget historie

Faget historie skal styrkes og sammenlignes med andre A-fag. Der skal sættes flere moduler, skriftlige afleveringer og prøver ind på faget for at dygtiggøre eleverne. Eleverne skal have et større kendskab til særligt danmarkshistorien men også internationale historie.