Gymnasier

DFU-Gymnasier-2

Vi er tilhængere af:

  1. At vi skal have et karaktergennemsnit på 6 for optagelse på gymnasiet
  2. At der skal være mere vejledning
  3. At vi må rydde op i uddannelseslabyrinten
  4. At der igen skal fokus på almen dannelse

Det er vi fordi:

Gymnasiet skal være den almen forberedende uddannelse til landets universiteter. Heraf er det givet, at gymnasiet skal lægge vægt på at være en boglig uddannelse. Vi kæmper for danske gymnasier med faglighed og seriøsitet i top.

Adgangskrav på 6

Vi ønsker et uddannelsessystem i balance, hvor den enkeltes kvalifikationer bliver sat i højsædet og vejledt i den rigtige retning. Vi ønsker at øge adgangskravet til gymnasierne til 6 i Dansk, Matematik, Engelsk og Samfundsfag. Vi mener, det er sundt at stille krav til vores ungdom. Gymnasiet er en boglig uddannelse og forbereder eleverne til at gå videre på universitetet. Alt for mange unge dropper ud af gymnasiet eller kommer ud med lige knapt bestået.

Almen dannelse

På de gymnasiale uddannelser, især STX, skal der igen være fokus på den almene dannelse, der især har lidt under de kulturradikale generationer. Så ungdommen bliver beredt på fremtiden og får indsigt i det at være menneske. Men også et fokus på danskhed og kristelige værdier, skal der sættes mere fokus på.