Familie

family-icon-transparent-221

Vi er tilhængere af:

  1. At man trækker den liberale navnelov tilbage
  2. At man forbyder solomødre at blive befrugtet på statens regning
  3. At børnepenge skal afskaffes for udenlandske statsborgere
  4. At man bevarer refleksionsperioden
  5. At man indfører et statsligt fradrag for hjemmepasning og hjemmeskolingen

 

Det er vi fordi:

Vi skal værne om den traditionelle familie; far, mor og børn, nemlig kernefamilien. Alle undersøgelser peger på, at den klassiske kernefamilie, er der, hvor de kommende generationer får det bedste udgangspunkt. Familien er et af de første fællesskaber, vi mennesker bliver en del af og herfra resten af civilsamfundet udspringer. Det er herfra, dannelsen af det enkelte menneske starter. Familien er også fremtiden, dem der har børn, holder vores alles fremtid i hænderne. Uden børn er der ingen til at føre vores dejlige danske fællesskab videre. Vi skal derfor sikre og tilgodese danske børnefamilier. Det er for DFU vigtigt, at familien igen bliver grundstenen i vores samfund og at staten ikke tager over på familiens områder.

Navneloven af 2006

I 2006 besluttede folketinget at lave en af verdens mest liberale navnelove. Man kan i dag kalde sit barn for stort set alt. Denne individualisering og ønsket om at gøre sit barn unik er blevet en farlig samfundsstrømning. Man skal ikke kunne kalde sit barn alt, det er imod barnets interesser.

Solomødre

Rigtig mange børn i Danmark kommer til verden via fertilitetsbehandling. Men hvad endnu værre er, at der er blevet en tendens, at alene-kvinder i en høj alder bliver befrugtet, vel og mærke ene og alene på statens regning. Et barn har krav på at have en mor og far, det krav bør statens fertilitetsbehandling understøtte. Derfor ønsker DFU, at statens fertilitetsbehandling kun skal henvende sig til par og ægtefolk.

Børnepenge

I dag har alle danske og europæiske borgere i Danmark krav på børnepenge. Det synes vi i DFU er forrykt. Hvordan kan det være, at en gæstearbejder, hvis børn aldrig har sat sine ben i Danmark, kan få det samme i børnepenge som en dansk lønmodtagers børn? Børnepenge er udelukkende forbeholdt de danske statsborgere.

Bevaring af refleksionsperioden

Flere og flere danskere lader sig skille, det er både ærgerligt for børnene og samfundet. Men for, at folk ikke tager forhastede beslutninger ønsker DFU, at man skal bevare separationsperioden på et år. Da refleksionsperioden sidst blev indført reddede den mange ægteskaber, for hver skilsmisse er en for meget. Så for børnenes bedste - bevar refleksionsperioden.

Fradrag til hjemmepasning og hjemmeskoling

Siden 60’erne har danske familier parkeret deres børn i socialdemokratiske institutioner, først i dagpleje, så børnehave og til sidst folkeskolen. Vi har bygget et velfærdssamfund, der fratager den ganske almindelige families mulighed for, at kunne passe og undervise sit eget barn. Med et så højt skattetryk som vi har i Danmark, er det nærmest umuligt, at kunne leve på en almindelig indkomst i barnets tidlige år. Derfor ønsker DFU at indføre et skattefradrag for hjemmepasning og hjemmeskoling. Man skal kunne gå hjemme med sit eget barn. Dette vil være med til at skabe en bedre livskvalitet for de danske børnefamilier, som ikke ønsker at lade sig “tvinge” til at sende sit barn i disse socialdemokratiske institutioner.