Chris Bjerknæs genvalgt som landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom

Chris Bjerknæs er i weekenden d. 24.-25. februar blevet genvalgt som landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom på DFU’s årsmøde i Ringsted.

“Jeg er virkelig glad for, at DFU’erne har genvalgt mig som deres landsformand, og jeg er klar til at lægge al den energi og tid, det kræver, for at leve op til deres forventninger og prøve at samle op på det flotte valg, DFU fik til skolevalget og se, om ikke vi kan veksle flere af de stemmer til medlemskaber” siger Chris Bjerknæs.

“Jeg glæder mig til at sætte markante aftryk på dagsordner, som vedrører de unge. De fleste kender DFU for vores holdninger til udlændingepolitik, strengere straffe og dyrevelfærd. Det er et kæmpe cadeau til organisationen, den position skal vi fastholde. Men jeg vil også lægge mig endnu mere i selen for at fortælle, hvad vi også står for, når det handler om de unge og deres hverdag. Vi vil markere os endnu tydeligere på uddannelsespolitikken, den offentlige transport og de manglende studieboliger i storbyerne, og så vil vi komme til at markere os meget mere i debatten om folkeskolen, gymnasierne, erhvervsuddannelserne, universiteterne og SU’en. For slet ikke at tale om, at vi også vil beskæftige os meget mere med klimadagsordenen” siger Chris Bjerknæs.

Chris Bjerknæs er 28 år gammel, arbejder til dagligt som organisationskonsulent hos Dansk Folkeparti på Christiansborg. Han har i mange år været aktiv i Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis Ungdom både som lokalformand, hovedbestyrelsesmedlem og folketingskandidat.

Nyt Politisk Program

På årsmødet fremlagde DFU’s Hovedbestyrelse et udkast til et helt nyt politiske program. Arbejdet med det nye politiske program startede allerede i 2017, hvor alle medlemmer fik mulighed for at præge udkastet med deres egne holdninger. Rigtig mange medlemmer har bidraget til det nye program. Det nye politiske program er mere uddybende og målrettet end tidligere, vores holdninger er klargjort, og vi har fået helt nye politikområder ind i det politiske program.

Særligt 2 punkter er værd at fremhæve:

Ny miljø- og klimapolitik
Det er vigtigt at sikre en miljøvenlig politik, der fokuserer på vedvarende energi og kampen mod klimaforandringerne samtidig med at sikre gode vilkår for danske virksomheder og særligt landbruget. Dette er et helt nyt punkt i det politiske program, da DFU ikke havde en miljø- og klimapolitik førhen. Derfor stemte årsmødet blandt andet igennem at:

– Vi skal investere i vedvarende energi
– Danmark skal gøre brug af atomkraft som energikilde.
– Skærpe kravene overfor økologisk landbrug

Velfærdsløft til ungdommen
Dansk Folkepartis Ungdom ønsker at give de unge den bedst mulig trivsel i uddannelsessystemet. Derfor mener Dansk Folkepartis Ungdom, at unge under 25 år skal have gratis psykologhjælp og tandlæge, fribeløbet skal afskaffes og studiebøger skal være fradragsberettigede. Derudover ønsker vi flere og bedre studieboliger i landets kommuner. Dette velfærdsløft vil gøre de unges dagligdag nemmere.

“For DF og DFU har en masse at byde på, når det kommer til de unge, det skal vi ud og fortælle. Der er mange, som ikke tør bekende kulør politisk, og det vil jeg gerne ændre på. Vi skal ramme de unge der, hvor de er, og det er det, jeg er klar til” siger Chris Bjerknæs.

Derudover er følgende valgt til hovedbestyrelsen: Jakob Kjærsgaard Mortensen, Tobias Weische, Julie Gottschalk, Christian Bülow, Kristoffer Gadeberg og Sille Nielsen.

Fakta om årsmødet:

Dansk Folkepartis Ungdom har i weekenden d. 24.-25. februar afholdt årsmøde i Ringsted Kongrescenter. Medlemmerne valgte bl.a. en ny hovedbestyrelse og vedtog et helt nyt Politisk Program. Til at styre årsmødet havde DFU’s hovedbestyrelse inviteret tidligere Kultur-og Fritidsborgmester i København, Carl Christian Ebbesen.

Privat til redaktionen: DFU landsformand Chris Bjerknæs kan kontaktes på 61 62 36 43