Indlæser Begivenheder

Kom til online præsentationsmøde og dilemmaleg

24/03/2021 kl. 19:00 - 21:30
DFU Esbjerg og Omegn

DFU Esbjerg og Omegn inviterer til præsentationsmøde, hvor den nye formand og bestyrelse vil blive præsenteret. Derefter er der dilemmaleg. Kom frisk!

Mødet vil foregå over Teams(Se link nedenfor). Alt dette finder sted onsdag d. 24/3 klokken 19.00.
Har du nogen spørgsmål, må du meget gerne skrive i Facebookbegivenheden. Du er nok ikke den eneste, der siddet med spørgsmålet. Vel mødt!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjgzMTU0MTQtNTM3Mi00NTIwLTlmNDgtNTI1YzA4OGMzYzU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c55099ec-ac66-4763-bba7-fc1d6f79d509%22%2c%22Oid%22%3a%2284f27243-c9d4-4505-9294-950c75467073%22%7d

Sted

Online
Danmark + Google Maps