Arbejdsprogram 2023

Politik

Arbejdsprogram 2023

  1. Flere vagter på togstationer og banegårde
  2. Indfør omvendt overfaldsalarm
  3. Forbyd moskeer i Danmark
  4. Afskaf topskatten
  5. Afskaf tiltrædelsesbistanden i EU
  6. Indfør Tobaks-forbehold
  7. Genindfør Store Bededag
  8. Obligatoriske folkeafstemninger ved eventuelle afskaffelser af helligdage
  9. Forbyd kønsskifteoperationer i Danmark

Flere vagter på togstationer og banegårde

Vi skal have flere vagter på togstationer og banegårde!

Banegårde rundt omkring i Danmark, især i provinserne, bliver hurtigt et sted, hvor unge udlændinge hænger ud. Blandt andet foregår der meget voldtægt og andre former for personfarlig kriminalitet. Derfor skal der flere vagter på banegårde og togstationer, fordi det kan stoppe kriminalitet og i det hele taget bidrage til tryghed.

Indfør vendt overfaldsalarm

Vi har et ansvar for, at ofre for personfarlige forbrydelser føler sig sikre. Derfor bør vi indføre omvendt overfaldsalarm. En omvendt overfaldsalarm er et redskab til at beskytte potentielle ofre for vold og stalking. Ved at pålægge gerningspersonen ansvaret for at bære en fodlænke med gps-sporing, skubber vi byrden væk fra ofret og lægger ansvaret direkte på den potentielle gerningsmand. Dette vil øge sikkerheden for ofrene og give dem større tryghed i deres dagligdag.

Forbyd moskeer i Danmark

Islams indtog på vores danske værdier, kultur og traditioner har igennem mange år taget overhånd. Ved fortsat at acceptere moskeer i Danmark, accepterer vi samtidig muslimernes indtog med deres middelalderlige værdier og antidemokratisk sindelag. I Dansk Folkepartis Ungdom ønsker vi, at bekæmpe islamiseringen af Danmark og trækker derfor en klar streg i sandet for at sikre, at Danmark også i fremtiden er danskernes land bygget på kristne grundværdier.

Afskaf topskatten

I Dansk Folkepartis Ungdom mener vi, at topskatten er en misundelsesskat, som skal afskaffes. Danmark bygger på et samfund, hvor vi passer på hinanden og alle arbejder for den fælles velfærd. Men det kan ingenlunde retfærdiggøre, at det skal gå ud over mange hårdtarbejdende mennesker, som i forvejen bidrager mere end andre gennem deres mellemstore indkomst og høje arbejdsmoral.

Dertil bør det understreges, at topskatten kan være med til at fjerne motivationen og incitamentet for, at den arbejdende tager flere vagter, eller på anden måde bruger flere timer på arbejdspladsen. I 2022 skal der allerede betales topskat når den personlige indkomst overstiger 552.500 efter am-bidrag. Det betyder i praksis, at skatten ikke kun rammer de højeste indkomstgrupper, men i høj grad også den hårdtarbejdende håndværker eller sygeplejersken, som arbejder i døgndrift for at holde Danmark i live. 

Afskaf tiltrædelsesbistanden i EU

I Dansk Folkepartis Ungdom er vi af den overbevisning, at Danmark skal ud af EU. Indtil da må vi imidlertid forholde os til de gældende forhold i EU. Et af de gældende forhold er EU’s kandidatlandsordning. Ordningen er en skandale. Her udbetales nemlig astronomiske beløb til korrupte stater, herunder Albanien, Bosnien- Hercegovina, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien og Tyrkiet.

Recep Erdogan og andre autoritære statsledere får således gavn af Danmarks økonomiske bidrag til EU, som kapitaliserer på danske skatteborgeres hårdt tjente penge, og det skal stoppe nu.

I Dansk Folkepartis Ungdom ønsker vi derfor at afskaffe EU’s førtiltrædelsesbistand.

Indfør tobaks-forbehold

Dansk Folkepartis Ungdom kræver et tobaksforbehold. EU bør ingenlunde have rettighed til, at tage styring over den danske stat. Derfor bør der indføres et tobaksforbehold, som lyder, at de danske borgere selv har ansvaret for hvilke tobaksvarer der indtages. Det betyder, at det er op til det enkelte individ om de ønsker et livslangt forhold med snus, aromafyldte cigarretter eller andre livsforkortende tobaksvarer.

Dette forbehold vil i praksis betyde, at Danmark atter kan sælge ægte svensk snus og aromafyldte cigarretter. Den enorme indtagelse af Lyft, Velo og andre alternativer for snus understreger danskernes forbrug, og derfor bør majoriteten ikke bremses af et EU-direktiv. STOP EU’s TOBAKSFORBUD.

Genindfør Store Bededag

Store Bededag er en dybt forankret tradition i Danmark, der fortjener at bevares. Dagen bringer mennesker sammen på tværs af generationer og skaber fællesskab og samhørighed. Det er en tid for eftertanke, hvor vi kan reflektere over vores liv og værdier.

Bevarelse af denne tradition respekterer vores kulturelle og religiøse ståsted og opretholder en åndelig praksis for mange mennesker. Selvom der kan være plads til tilpasning og modernisering, er det vigtigt at holde fast i essensen af Store Bededag for at bevare vores fælles arv.

Obligatoriske folkeafstemninger ved eventuelle afskaffelser af helligdage

Helligdage er folkeeje – ikke politikereje.
Gennem generationer har danske familier kunne drage fordel af Danmarks helligdage. Nogle går i kirke, andre slapper af derhjemme med familien. Helligdagene giver tid og plads til tilværelsens vigtigste formål: at være sammen i de nære fællesskaber, herunder i særdeleshed med familien.

Når Danmarks helligdage har så stor værdi for det levede liv i de nære fællesskaber, bør det således også være de nære fællesskaber, som afgør helligdagenes skæbne.

Derfor foreslår vi, I Dansk Folkepartis Ungdom, indførelsen af obligatoriske folkeafstemninger ved eventuelle afskaffelser af helligdage. Således er det borgerne, familierne og fællesskaberne – og altså blot en lille elite på Christiansborg – som afgør om fremtidige helligdage bør stå ved magt eller ej.

Forbyd kønsskifteoperationer i Danmark

Danmark er en nation bygget på normer og værdier, og ved at acceptere kønsskifter er vi med til at blåstemple, venstrefløjens Wokeistiske dagsorden. Kønsskifter er en vrangforestilling i alle livets facetter, og vi vil som parti stå på biologiens og anstændighedens side. Skifter man køn er det ikke til at lave om og den omskiftning har store konsekvenser, for resten af dit liv.