Videregående uddannelser

DFU-Videregaeende-uddannelser

Vi er tilhængere af:

  1. At vi skal optage flere kvote 2-ansøgere
  2. At vi skal rydde op i uddannelseslabyrinten
  3. At vi skal flytte nogle videregående uddannelser ud i langet og gøre op med centraliseringen
  4. Afskaffelse af dimittend dagpenge

 

Det er vi fordi:

Universitetet er for mange danskere den afsluttende fase i sit uddannelsesforløb. Vi mener, at universitetet skal lægge mere vægt på den enkelte ansøgers kvalifikationer. Det er afgørende, at der bliver taget et opgør med det nuværende optagelsessystem. De studerende skal blive mødt med muligheder, ikke forhindringer. De udbudte uddannelser skal harmoniseres med arbejdsmarkedet.

Udvid kvote 2-optagelserne

De unges fremtid skal ikke begrænses alene på grund af et karakterblad. Fremtiden kalder på kommende studerende, der har motivationen, viljen og erfaringen til at tage en lang videregående uddannelse. Derfor ønsker vi at udvide kvote 2-optagelserne på de danske universiteter.

Luk flere humanistiske uddannelser

I Danmark uddanner vi folk til arbejdsløshed. Akademiseringen er gået så vidt, at studerende i dag vælger uddannelser, der burde have karakter af fritidsinteresse og ikke af at være et skatteyderfinansieret fuldtidsstudium. Disse - særligt humanistiske - uddannelser skal derfor nedlægges, så man ikke i bevidstløshed uddanner folk til en plads i ledighedskøen.

Flere og billigere ungdomsboliger

Vi kæmper for at forbedre unges forhold, særligt i yderkommunerne. Alt for mange unge flytter fra yderkommunerne, fordi der er mangel på ungdomsboliger. Vi mener, at man skal tage en uddannelse, der hvor det giver bedst mening eksempelvis ved at flytte naturfaglige uddannelser ud i de naturnære kommuner. Vi vil kæmpe for flere, bedre og billigere ungdomsboliger. Det skal gøres mere attraktivt at blive boende i sin kommune.

Afskaffelse af dimittend dagpenge

I DFU ønsker vi at afskaffe dimittend dagpenge. Det er uretfærdigt, at man som nyuddannet får en dagpengesats, når man kommer direkte fra et deltidsjob og en SU til at få dagpenge. Dagpenge er noget, man får qua, man har været på arbejdsmarked og ikke ved at have været i uddannelsessystemet.