Sundhed og ældre

DFU logo 200x211

Vi er tilhængere af:

 1. At velfærdssamfundet skal styrkes
 2. At ældreplejen skal løftes markant
 3. At vi skal investere mere i sundhedssektoren
 4. At aktiv dødshjælp lovliggøres
 5. At regionerne skal nedlægges
 6. At der skal pålægges afgifter ved udeblivelse af møder hos lægen
 7. At der sker et markant velfærdsløft til de unge
 8. At SU-systemet reformeres
 9. At der sker et opgør med ”krævementaliteten”
 10. At unge skal kunne blive studentermedhjælpere på landets plejehjem
 11. At medicinsk cannabisolie skal lovliggøres

 

Det er vi fordi:

Vi kæmper for et bedre velfærdssamfund. Et samfund hvor enhver, der har behov for hjælp kan få den. Din økonomi skal ikke være afgørende for, hvilken hjælp du kan få fra samfundet. Som borgere har vi en forpligtigelse til at hjælpe hinanden. Derfor skal vi investere mere i ældreplejen, hospitaler og flere varme hænder. Vi vil sætte ind for at få flere læger i hele landet, behandlingsgaranti og opprioritere psykiatrien.

Sundhedssektoren skal styrkes

Sundhedssektoren skal styrkes både økonomisk og med mandskab. Den demografiske udfordring sætter sundhedssektoren under et alvorligt pres. Antallet af borgere, der skal forsørges, bliver større end antallet af borgere, der kan bidrage til forsørgelsen. Derfor skal vi investere mere i ældreplejen, hospitaler og flere varme hænder. Når man bliver syg skal man have den bedste hjælp. Danmark skal til enhver tid have et trygt, effektivt og sikkert sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen i verdensklasse koster mange penge. Den pris er vi villige til at betale - vi skal investere i vores alles sundhed.

Aktiv dødshjælp

Ethvert menneske har ret til at bestemme over sin egen krop, det gælder også, når vi skal herfra. Den enkelte person har en fundamental ret og frihed til at bestemme over sit eget liv. Alt for mange patienter ligger i for lang tid med store smerter og lidelser, selvom de gerne vil modtage aktiv dødshjælp. Vi værner om den personlige frihed og støtter en lovliggørelse af aktiv dødshjælp.

Nedlæg regionerne

For at sikre en større lighed i adgangen til sundhedssektoren i hele landet ønsker vi, at nedlægge regionerne og lade disse ansvarsområder ligge under staten og kommunerne. Ingen borger skal være usikker på, om hjælpen kommer, hvis der er behov for den. Regionernes nedlæggelse vil sikre et lige og retfærdigt sundhedssystem, der vil komme alle borgere til gode.

Indfør afgift ved fravær hos lægen

Vi mener, at der skal indføres afgift, hvis man ikke afmelder sin tid hos lægen eller andre offentlige sundhedsinstitutioner for eksempel sygehuse og hospitaler.

Velfærdsløft til unge

Vi ønsker at give de unge et markant velfærdsløft for at sikre dem den bedst mulige trivsel i uddannelsessystemet. Derfor vil vi give unge under 25 år et velfærdsløft, som indeholder fri psykologhjælp og fri tandlæge inden for egen region, flere og bedre studieboliger og fradragsberettiget studiemateriale. Velfærdsløftet vil reducere unges omkostninger markant og gøre dagligdagen nemmere, hvorved de kan fokusere mere på deres studie. En bedre trivsel, færre udgifter og ordentlig velfærd - det fortjener den danske ungdom.

Reform af SU-systemet

I dag har vi et for gavmildt SU-system, der sågar giver penge til en masse udlændinge og hjemmeboende studerende. Dette skal ændres. I DFU ønsker vi, at omlægge SU-systemet, så kun danske statsborger, eller udlændinge med en særlig disposition, kan få lov at få SU og tage SU lån. Det kan ikke være rigtigt at danske skatteborgere skal betale udlændinges ophold i landet, uden at se en krone af pengene igen. Dertil agter DFU, at afskaffe SU’en for hjemmeboende, eftersom SU’en kun skal gå til studerende, der har udgifter ved at bo ude.

Opgør med ”krævementaliteten”

Der er brug for et opgør med ”krævementaliteten”. Såfremt vores solide velfærdsstat skal overleve på sigt, er der behov for en klar prioritering mellem de borgere, der “nasser” på samfundet og dem, der har et reelt behov. Hvis der ikke prioriteres ved tildelingen af velfærdsgoderne, vil det komme til at betyde massive besparelser for de svageste grupper i samfundet som for eksempel fysisk og mentalt handicappede, psykisk sårbare, børn og ældre. Som samfund har vi et moralsk og etisk ansvar for at friholde disse grupper for offentlige besparelser; et samfund skal efter vores opfattelse vurderes på, hvordan det behandler sine svageste borgere. For også fremover at kunne sikre en god behandling af de svageste borgere, skal der sættes hårdt ind over for snyd og svindel med offentlige ydelser.

Unge skal kunne blive studentermedhjælpere på landet plejehjem

Mange unge har svært ved at få studiejobs og især noget der har tilknytning til deres uddannelse. Derfor ønsker DFU at gøre det lettere for unge at søge jobs på plejehjem, om det er i den daglige pleje eller i ledelseslaget er underordnet. Men det giver på plejehjemmene nogle flere ressourcer for små penge og hjælper de unge under uddannelse.

Medicinsk cannabisolie skal lovliggøres til medicinsk brug

I disse år eksperimentere man ved at bruge medicinsk cannabisolie som et smertelindrende medicin. Denne periode ønsker vi at fortsætte med. Alt hvad der kan tyde på at mennesker med mange smerter, f.eks. terminalt kræftsyge,  kan få det bedre, skal vi tillade. Ingen har fortjent at leve med smerter, hvis medicinsk cannabis kan lindre disse smerter.