Skat og afgifter

3

Vi er tilhængere af:

  1. At vi får lavere skatter og afgifter i Danmark
  2. At en lang række små afgifter afskaffes
  3. At arveafgiften afskaffes
  4. At afgiften på Storebæltsbroen afskaffes
  5. At topskatte procentsatsen sænkes og topskattegrænsen hæves
  6. At fagforeningsfradraget afskaffes
  7. At pesticidafgiften fjernes

Det er vi fordi:

Danmark har et af de højeste skattetryk i verden. Et velfærdssamfund har brug for der kommer skatteindtægter ind, for at kunne levere nogle ydelser. Men det må aldrig gå hen og blive en “barnepigestat” med tossede afgifter, og skatter der hæmmer væksten. Derfor ønsker DFU et opgør mod en hel del skatter og afgifter, samtidig med vi bevare kernevelfærden.

Lavere skattetryk

Vi arbejder for et generelt lavere skattetryk med fokus på nedsættelse af afgifter, da disse skader dansk konkurrenceevne og vanskeliggør borgernes mulighed for at gennemskue, hvad det faktiske skattetryk er. Det er ikke optimalt i et så højt udviklet land som det danske, at danskerne ikke kan regne ens præcise skatteprocent ud på ens selvangivelse, og hvert år ikke ved om man får, eller skal betale restskat, når ens årsopgørelse kommer.

Samtidig ønsker vi at reducere indkomstskatterne ved at øge bundfradraget; derved kan vi modvirke lønstigninger, der kan skade Danmarks konkurrenceevne, inflation, skabe større arbejdsudbud, sikre råderum til forbrug for de svageste og for middelklassen og øge incitamentet til at tage et arbejde.

En række afgifter skal fjernes

Vi vil tage et opgør med og rydde op i de danske afgifter, der hver dag gør dagligdagen besværlig for borgerne. Vi ønsker at gøre hverdagen så let og omkostningsfri for forbrugere og virksomheder som muligt. Vi skal derfor fjerne de afgifter, som gør dagligdagsvarer og aktiviteter ekstra dyre for almindelige borgere, f.eks. svulmeafgiften, chokoladeafgiften, vinafgiften, emballageafgiften, spiritusafgiften, benzinafgiften, regntøjsafgiften, kaffeafgiften, afgiften på tape og afgiften på boblerne i mousserende vine. Dette vil give danskerne en nemmere og billigere dagligdag.

Afskaf arveafgiften

Vi kræver et opgør med arveafgiften, så der ikke sker dobbeltbeskatning af virksomheder ved generationsskifte (overdragelse af virksomheden fra en generation til den næste generation). Dette skal lette muligheden for at drive en familieejet virksomhed videre, hvorved der også bevares arbejdspladser.

Afskaf afgiften for at køre over Storbælt

Fjern afgiften på Storebæltsbroen. Afgiften på Storebæltsbroen blev indført for at sikre betaling af broen. Broen har været betalt i flere år, og derfor ønsker vi at afskaffe denne afgift. Dette vil sikre en nemmere dagligdag ikke blot for de danskere, der kører langt på arbejde eller for at besøge familie, men for hele den danske befolkning. Samtidig vil en afskaffelse være med til at binde vores land mere sammen.

Topskatten

Topskatten rammer i dag helt forkert, når almindelige lønmodtager rammes af en højere beskatning. Det skal altid kunne betale at arbejde ekstra timer og gøre en ekstra indsats. Derfor ønsker vi, at grænsen for hvornår man betaler topskat sættes op. Dertil ønsker DFU at topskatteprocenten sænkes, da denne er væksthæmmende.

Fagforeningsfradraget

I dag kan man trække sit fagforeningskontingent fra på sin selvangivelse, hvilket er helt hen i vejret. At være medlem af en fagforening er et personligt valg, og dette bør ikke understøttes af en skatterabat.

Afskaffelse af pesticidafgiften

Pesticidafgiften svækker landbrugets konkurrenceevne, begrænser ikke mængden af forbrugte pesticider og øger risikoen for resistens. Pesticidafgiften bør derfor afskaffes. Samtidig betaler danske landmænd en kraftig overpris for plantebeskyttelsesmidler sammenholdt med deres konkurrenter i de øvrige EU-lande. Det er med til at svække danske planteproducenters konkurrenceevne. Pesticidafgiften har kun i meget begrænset omfang en adfærdsregulerende effekt. Til gengæld skaber afgiften en øget risiko for pesticidresistens, fordi afgiften ensretter forbruget til få produkter. Pesticidafgiftens negative konsekvenser for eksporten står ikke mål med provenuet, og afgiften har ringe adfærdsregulerende effekt. Afgiften bør derfor afskaffes.