Gymnasier

DFU-Gymnasier-2

Vi er tilhængere af:

  1. At vi skal have et karaktergennemsnit på 6 for optagelse på gymnasiet
  2. At der skal være mere vejledning
  3. At vi må rydde op i uddannelseslabyrinten
  4. At der igen skal være fokus på almen dannelse
  5. At fribeløbet fjernes

 

Det er vi fordi:

Gymnasiet skal være den almen forberedende uddannelse til landets universiteter. Heraf er det givet, at gymnasiet skal lægge vægt på at være en boglig uddannelse. Vi kæmper for danske gymnasier med faglighed og seriøsitet i top. 

Adgangskrav på 6

Vi ønsker et uddannelsessystem i balance, hvor den enkeltes kvalifikationer bliver sat i højsædet og vejledt i den rigtige retning. Vi ønsker at øge adgangskravet til gymnasierne til 6 i Dansk, Matematik, Engelsk og Samfundsfag. Vi mener, at det er sundt at stille krav til vores ungdom. Gymnasiet er en boglig uddannelse og forbereder eleverne til at gå videre på universitetet. Alt for mange unge dropper ud af gymnasiet eller kommer ud med lige knapt bestået.

Mere vejledning

Det er vigtigt, at man får kompetent vejledning gennem hele sit uddannelsesforløb - også i gymnasiet. Når man er færdig med gymnasiet og skal videre i systemet, er det vigtigt, at man har fået den vejledning, der peger på, hvorhen man ønsker. Om det er en professionsbachelor eller på erhvervsakademi er ikke vigtigt, men det er vigtigt, at man vælger rigtigt første gang. Det er bedst for en selv og statskassen.

Oprydning i uddannelseslabyrinten

Mange unge mennesker kan i dag ikke finde rundt i, hvilke uddannelser der findes og ville passe til en. Derfor ønsker vi, at uddannelsessystemet skal forenkles, så det er lettere at kunne finde rundt i, hvilke uddannelser der findes.

Almen dannelse

På de gymnasiale uddannelser, især STX, skal der igen være fokus på den almene dannelse, der især har lidt under de kulturradikale generationer. Ungdommen skal være beredt på fremtiden og have indsigt i det at være menneske. Der skal også være et øget fokus på danskhed og kristelige værdier.

Fjernelse af fribeløbet

Danmark er et af de hårdest beskattede lande i verden, også når det kommer til de studerende. Der er i dag en grænse for, hvor meget en studerende må tjene ved siden af sin SU og det er uretfærdig. At et ungt menneske både kan jonglere mellem studie og arbejde bør ikke være en straf. Derfor ønsker DFU, at man afskaffer fribeløbet fuldstændig.