Erhvervsuddannelser

DFU-Erhvervsuddannelser

Vi er tilhængere af:

  1. At uddannelsessnobberi skal stoppes
  2. At vi skal stoppe med at uddanne folk til arbejdsløshed
  3. At der skal markant flere midler til erhvervsskolerne
  4. At alle skal være sikker på praktik- og lærlingepladser
  5. At flere erhvervsuddannelser skal have autorisation

 

Det er vi fordi:

Vi ved, at uddannelse er vejen til vækst og velfærd, men i alt for mange år har et særligt uddannelsessnobberi forstyrret det egentlige mål - nemlig at uddanne dem til arbejde som samfundet har brug for. Vi ved, at erhvervsuddannelserne og det hårde fysiske arbejde er fuldstændig afgørende for, at et samfund fungerer. Derfor vil vi opprioritere håndværkeruddannelserne (EUD), SOSU-skolerne og erhvervsakademierne.

Vi er parate til at omprioritere den økonomiske fordelingsnøgle mellem uddannelserne, så erhvervsuddannelser og de korte videregående uddannelser får et tiltrængt løft.

Opprioriter erhvervsuddannelserne

Det er prestigefyldt at være håndværker i Danmark. Derfor vil vi prioritere erhvervsuddannelserne og tilføje flere midler til erhvervsskolerne.
Vi er stolte over vores danske håndværkere. Derfor ønsker vi, at de giver deres viden videre til den næste generation af håndværkere. De større virksomheder skal være forpligtede til at tage flere lærlinge ind. Vi vil have indført et økonomisk incitament til at oprette flere praktikpladser.

Flere praktikpladser og lærepladser

Vi mener generelt, at de danske unge under uddannelse skal have lettere ved at finde en praktikplads. Det er ikke retfærdigt, at unge under uddannelse ikke kan få de praktikpladser, som de har brug for. Derfor skal det gøres økonomisk attraktivt at udbyde praktikpladser og der skal være en mere intensiv dialog med virksomhederne om det. Dertil ønsker DFU, at der indføres sociale klausuler. Det betyder, at når et offentligt projekt sættes i udbud, bliver det et krav på at virksomheden tager lærlinge.

Der skal være flere erhvervsuddannelser, der har autorisation, så vi sikrer, at fremtidens Danmark bliver bygget af uddannet arbejdskraft.