Indlæser Begivenheder

DFU’s årsmøde 2020

02/05/2020 kl. 08:00 - 03/05/2020 kl. 17:00
Dansk Folkepartis Ungdoms Landsorganisation

Kære DFU’er

Du inviteres hermed til ordinært årsmøde i Dansk Folkepartis Ungdom lørdag d. 2. maj 2020, klokken 11.00.

Årsmødet i år vil foregå digitalt.

DFU’s landsorganisation vil facilitere en sikker platform, der gør det muligt at afholde årsmødet. Så nu er der ingen undskyldning for ikke at deltage i årsmødet 2020! Denne årsmøde-løsning kommer naturligt i forlængelse af coronakrisen, der i øjeblikket hærger i hele verden. Men på trods af restriktioner og en sundhedskrise, skal DFU stadig forsætte. Da vi i år skriver et nyt kapitel i de politiske historiebøger, vil det naturligvis også kræve en anderledes optakt, som du kan læse om længere nede i dette brev. Dertil er der i dette brev vedlagt hovedbestyrelsens årsberetning og en forelæggelse af regnskabet fra 2019 samt budget for 2020. Hvis man ønsker at stille spørgsmål til hovedbestyrelsens årsberetning, regnskabet for 2019 eller budget for 2020, bedes de sendes til: mail@dfungdom.dk i en sådan tid, at de kan besvares inden årsmødet d. 2. maj. Det understreges, at dette bør overholdes, da den digitale årsmøde-løsning ikke efterlader os med oceaner af tid.

Årsmødet er den højeste myndighed.
Årsmødet er DFU’s øverste myndighed, hvor medlemmerne sammensætter den daglige ledelse og ikke mindst formand for den kommende periode, ligesom årsmødet udstikker retningen for den kommende periode. Det er derfor vigtigt for partiet, at du som medlem deltager og er med i beslutningsprocesserne omkring vores ungdomsparti. Det er dig, der med din stemme er med til at afgøre, i hvilken retning Dansk Folkepartis Ungdom skal bevæge sig i det kommende år. Selvom årsmødet i år bliver et fuldstændigt anderledes årsmøde, vil du stadig kunne have en betydningsfuld stemme, og være med til at sætte fokus på det kommende års DFU.

Praktiske oplysninger og tilmeldinger.
Tilmelding til årsmødet er gratis og sker via: https://dfungdom.dk/arrangement/dfus-aarsmoede- 2020/. Der vil selvsagt ikke være en årsmødefest eller andet end det absolut mest nødvendige, derfor er der ingen ”tilkøbs-muligheder”. Man skal have tilmeldt sig årsmødet for at kunne deltage, og det skal ske senest mandag d. 20. april klokken 23.55. Vi vil altid anbefale, at man tilmelder sig i god tid. Når man har tilmeldt sig årsmødet, vil man inden d. 2. maj modtage en mail med nærmere informationer omkring det praktiske ved det digitale årsmøde.

Indsendelse af indkomne forslag, kandidaturer og ny optakt.
Den politiske debat omkring vedtægterne, arbejdsprogram og politiske program er normalvis en stor del af årsmødet, men det er der desværre ikke lagt op til i år. Derfor vil den nuværende hovedbestyrelse gerne bede medlemmerne om ikke at sende forslag ind, da der ikke vil kunne være en optimal politisk drøftelse af disse grundet tidspres. Dog skal I ikke gemme jeres forslag for langt væk, da den nuværende hovedbestyrelse lægger op til, at man blot gemmer de politiske debatter og organisatoriske debatter til at specielt indrettet arrangement i sensommeren, hvor debatterne kan tages fysisk og helt uden tidspres. Til dette arrangement vil de årlige kåringer, årsnåle-uddelinger og den afgående ledelse takke af. Det forventes at den kommende hovedbestyrelse arbejder videre med dette.

Derudover bedes alle der ønsker at stille op som landsformand, hovedbestyrelsemedlem, suppleant eller/og revisor, at melde deres kandidatur til mailen mail@dfungdom.dk, samt meddele, om man ønsker at stille op til andre poster, hvis man ikke skulle opnå valg ved sin førsteprioritet. Denne praksis bunder selvfølgelig også i at årsmødet i år er digitalt. Deadline hertil er d. 11. april.

Ønsker man, i modstrid med hovedbestyrelsens anbefalinger, at sende indkomne forslag, skal det ske til mail@dfungdom.dk senest d. 11. april 2020.

Hovedbestyrelsen anerkender til fulde, at det ikke er en optimal løsning på afholdelsen af årsmødet, men ser nærværende mulighed, som den bedste løsning for at sikre, at DFU står stærkt til det kommende år og vil også på denne måde kunne overholde sine vedtægter.

Vi håber, at I alle vil deltage i et interessant årsmøde – der i år vil være digitalt!

På landsorganisationens vegne,
Chris Bjerknæs
Landsformand
Dansk Folkepartis Ungdom

Billetter

Nedenstående antal inkluderer billetter til denne begivenhed allerede i din indkøbsvogn. Hvis du klikker på "Hent billetter", kan du redigere eksisterende deltageroplysninger samt ændre billetantal.
Billetter er ikke længere tilgængelige