Indlæser Begivenheder
1832AEC0-089B-493E-BED5-F1590E93A2BF

Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde 2021

15/05/2021 kl. 10:00 - 17:30
Dansk Folkepartis Ungdoms Landsorganisation

Kære DFU’er

Du inviteres hermed til Dansk Folkepartis Ungdoms 25. jubilæums årsmøde lørdag d. 15. maj kl. 10:00 2021.

Hovedbestyrelsen har igen i år set sig nødsaget til at afvikle årsmødet digitalt af hensyn til den aktuelle pandemi. Hovedbestyrelsen har vurderet, at det ikke ville være forsvarligt at gå efter afholdelse af et fysisk årsmøde med potentielt over 150 deltagere fra hele landet.

I år vil vi gennemføre de normale punkter, som vi plejer, samt gå efter at kunne tage de normale debatter omkring vedtægter, politisk program og arbejdsprogrammet, da vi har allieret os med topprofessionelle fagfolk, der skal hjælpe os med at facilitere dagen. Derfor kommer årsmødet også til at vare hele dagen med start kl. 10:00 og med et sluttidspunkt omkring kl. 17:30 med indlagte pauser undervejs.

Hovedbestyrelsen opfordrer derfor også alle lokalforeninger til at afholde lokale arrangementer, hvor folk kan samles i lokalforeningerne og se årsmødet live, såfremt forsamlingsforbuddet på pågældende tidspunkt tillader det.

Årsmødet er DFU’s højeste myndighed. Det er her, hvor du som medlem har mulighed for at få indflydelse på, hvad DFU’s politik skal være, hvem der skal være formand, og hvem der skal sidde i ledelsen for partiet. Derfor skal du som medlem endelig også̊ tilmelde dig og være med til at påvirke debatten og partiets retning for det kommende foreningsår.

Det er nu muligt for dig frem til d. 5. maj kl. 22 gratis at tilmelde dig årsmødet.

Som medlem har du mulighed for enten at sende forslag ind til vores vedtægter, det politiske program og arbejdsprogrammet. Vedtægterne er det, som danner de formelle rammer for hvordan foreningen drives og ledes. Det politiske program er DFU’s grundlæggende holdninger inden for alle politiske emner. Arbejdsprogrammet er forslag der er blevet stemt igennem på det forgangene årsmøde, og er forslag DFU’s hovedbestyrelse forpligter sig på at arbejde med. Sidstnævnte gælder kun i det år, de bliver stemt igennem og kan derfor også være aktuelle sager, der optager den offentlige debat i det indeværende år. Deadline for at indsende forslag er søndag d. 18. april kl. 22.

Så hvis du som medlem vil være med til aktivt at præge DFU, skal du ikke tøve med at tilmelde dig årsmødet.

Når du har tilmeldt dig arrangementet, modtager du en bekræftelse på mail med det samme. En af dagene inden årsmødet vil du modtage dit eget unikke link til streamingen af årsmødet og til den platform, hvorpå årsmødet vil blive afviklet på. Det er via den platform, at du også vil have mulighed for at bede om ordet og derved kunne tale direkte til årsmødet. Det er vigtigt, at det kun er dig, der har adgang til dit link. da der kun er en der kan tilgå årsmødet pr. link.

Vi håber meget at se dig til det digitale årsmøde, og vi ser frem til at modtage din tilmelding.

Hvis du har nogen spørgsmål omkring årsmødets afvikling, er du velkommen til at kontakte DFU’s næstformand; Christian Bülow på tlf. 20892442 eller pr. mail: chbu@dfungdom.dk

Dagsordenen for Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde 2021 er som følgende: 

 1. Velkomst ved landsformand v. Tobias Weische
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Fremlæggelse og godkendelse af hovedbestyrelsens årsberetning
 6. Behandling af regnskabet for 2020 samt budget for 2021 til godkendelse
 7. Behandling af evt. forslag til vedtægter
 8. Fastsættelse af kontingent for medlemmer
 9. Behandling af evt. forslag til Politisk Program
 10. Behandling af evt. forslag til arbejdsprogram
 11. Valg af landsformand
 12. Valg af 6 hovedbestyrelsesmedlemmer
 13. Valg af 3 suppleanter
 14. Valg af intern revisor
 15. Valg af ekstern revisor
 16. Eventuelt

Sted

Online
Danmark + Google Maps

Deltager

Billetter er ikke tilgængelige, da denne begivenhed er overskredet.