Velfærd og sundhed

DFU-Velfaerd-Sundhed

Vi er tilhængere af:

  1. At velfærdssamfundet skal styrkes
  2. At ældreplejen skal løftes markant
  3. At vi skal investere mere i sundhedssektoren
  4. At regionerne skal nedlægges
  5. At der skal pålægges afgifter ved udeblivelse af møder hos lægen
  6. At der sker et markant velfærdsløft til de unge
  7. At SU-systemet reformeres
  8. At der sker et opgør med ”krævementaliteten”

 

Det er vi fordi:

Vi kæmper for et bedre velfærdssamfund. Et samfund hvor enhver, der har behov for hjælp, kan få den. Din økonomi skal ikke være afgørende for, hvilken hjælp du kan få fra samfundet. Som borgere har vi en forpligtigelse til at hjælpe hinanden. Derfor skal vi investere mere i ældreplejen, hospitaler og flere varme hænder. Vi vil sætte ind for at få flere læger i hele landet, behandlingsgaranti og opprioritere psykiatrien.

Sundhedssektoren skal styrkes

Sundhedssektoren skal styrkes både økonomisk og med mandskab. Den demografiske udfordring sætter sundhedssektoren under et alvorligt pres. Antallet af borgere, der skal forsørges, bliver større end antallet af borgere, der skal bidrage til forsørgelsen. Derfor skal vi investere mere i ældreplejen, hospitaler og flere varme hænder. Når man bliver syg, skal man have den bedste hjælp. Danmark skal til enhver tid have et trygt, effektivt og sikkert sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen i verdensklasse koster mange penge. Den pris er vi villige til at betale - vi skal investere i vores alles sundhed.

Nedlæg regionerne

For at sikre en større lighed i adgangen til sundhedssektoren i hele landet, ønsker vi at nedlægge regionerne og lade disse ansvarsområder ligge under staten og kommunerne. Ingen borger skal være usikker på, om hjælpen kommer, hvis der er behov for den. Regionernes nedlæggelse vil sikre et lige og retfærdigt sundhedssystem, der vil komme alle borgere til gode.

Indfør afgift ved fravær hos lægen

Vi mener, at der skal indføres afgift, hvis man ikke afmelder sin tid hos lægen eller andre offentlige sundhedsinstitutioner f.eks. sygehuse og hospitaler.

Velfærdsløft til unge

Vi ønsker at give de unge et markant velfærdsløft for at sikre dem den bedst mulige trivsel i uddannelsessystemet. Derfor vil vi give unge under 25 år et velfærdsløft, som indeholder fri psykologhjælp og fri tandlæge inden for egen region, flere og bedre studieboliger og fradragsberettiget studiemateriale. Velfærdsløftet vil reducere unges omkostninger markant og gøre dagligdagen nemmere, hvorved de kan fokusere mere på deres studie. En bedre trivsel, færre udgifter og ordentlig velfærd, det fortjener den danske ungdom.

Opgør med ”krævementaliteten”

Der er brug for et opgør med ”krævementaliteten”. Såfremt vores solide velfærdsstat skal overleve på sigt, er der behov for en klar prioritering imellem de borgere, der “nasser” på samfundet og dem, der har et reelt behov. Hvis der ikke prioriteres ved tildelingen af velfærdsgoderne, vil det komme til at betyde massive besparelser for de svageste grupper i samfundet som for eksempel fysisk og mentalt handicappede, psykisk sårbare, børn og ældre. Som samfund har vi et moralsk og etisk ansvar for at friholde disse grupper for offentlige besparelser; et samfund skal efter vores opfattelse vurderes på, hvordan det behandler sine svageste borgere. For også fremover at kunne sikre en god behandling af de svageste borgere, skal der sættes hårdt ind over for snyd og svindel med offentlige ydelser.