Sommerprogram 2021

 

1 Forbyd reklamer for spil og kviklån

2 Mere naturvidenskab i folkeskolen

3 Træk studiebøger fra i skat

4 Fradrag til lærlinge

5 Afskaf udbytteskatten

6 Opprioritere cyberforsvaret

7 Flere penge til kongehuset

8 Danmark skal igen producerer sine egne mønter og sedler

9 Nej til CO2-afgift

10 Forbyd udenlandsk støtte til opbygning af religiøse bygninger

11 Byg flygtningelejre i Afrika

 

1 Forbyd reklamer for spil og kviklån

Ludomani og bettingspil er skyld i utallige personer kommer i enorm gæld og ødelægger deres liv i stræben efter en falsk illusion om evig rigdom. På trods af de enorme sociale konsekvenser som disse spil og reklamer resulterer i, så har vi ingen restriktioner på området. Men på alle andre afhængighedsskabende områder, som indenfor tobak og spiritus, har vi lavet forbud mod reklamer for at forhindre at yderligere enten for et misbrug eller enormt overforbrug. Ludomani er en sygdom og afhængighed, der desværre er i voldsom vækst i disse år, og dette må og skal stoppes. Det samme gør sig gældende for folk, der tager kviklån med oftest alt for høje renter, der forgælder personer og oftest skader og ødelægger familie lige såvel som ludomani.

Danmarks samlede gæld vokser, men antallet af danskere der skylder penge falder. Danmarks gæld bliver fokuseret på flere og flere danskere. En af grundene til dette kunne være, at flere og flere danskere forgælder sig i enten spil eller kviklån og oftest hænger disse ting desværre sammen.

Derfor skal DFU kæmpe for et forbud for reklamer for spil og kviklån i Danmark.

2 Mere naturvidenskab i folkeskolen

I Dansk Folkepartis Ungdom mener vi, at der skal indføres mere naturvidenskab i folkeskolen således, at naturfaget igen opdeles i biologi, geografi og fysik/kemi, så vi kan sikre en mere dybdegående forløb i de enkelte naturvidenskabsfaglige områder.

Gennem mange generationer har vi i Danmark haft mange store videnskabsmænd og opfindere, som har været med til at pryde det danske samfund, fx Niels Bohr som lagde grundstenene for kvantemekanikken, og H.C. Ørsted som opdagede elektromagnetismen. Vi har dermed en lang tradition for at være et skarpt og produktivt land indenfor den naturvidenskabelige forståelse. Men hvis vi i Danmark skal blive ved med at have en stor forståelse indenfor naturvidenskab og teknologi, så skal vi sætte langt større fokus på at give de unge en solid naturvidenskabelig dannelse og forståelse.

Desværre har man valgt at lægge naturfagene i folkeskolen sammen, så man i langt højere grad får en reduceret og overfladisk tværfaglighed, hvor eleverne ingen kendskab får til de enkelte naturvidenskabelige fag.
Derfor ønskes der et opbrud. Helt konkret skal vi igen opdele naturfagene i folkeskolen, så eleverne får fagene biologi, geografi og fysik/kemi. Det vil sikre kvalitetsundervisning, hvor der er plads til dybdegående forløb, som kan være med til at øge interessen for naturvidenskaben hos flere elever.

3 Træk studiebøger fra i skat

Livet som studerende er spartansk. Men i gennemsnit bruger den almene studerende omkring 5.000 kr. om året på studebøger. Et beløb der svarer til én måneds SU. Omkring hver tredje studerende sætter sig i gæld for at kunne betale for sit studiemateriale. For mange studerende fravælger i dag at købe medicin, gå til tandlægen eller basale sundhedsudgifter på grund af dårlig økonomi. Dette forslag vil komme de studerende til hjælp, som virkelig har behov det. I Danmark bryster vi os af, at det er gratis at tage en uddannelse, og at det ikke er ens forældres pengepung, som er afgørende for, hvilken uddannelse man kan få. Det er dog ikke sandheden. Men dette forslag er et skridt i den rigtige retning. Derfor ønsker vi, at de studerende kan trække deres studiebøger fra i skat.

4 Fradrag til lærlinge

Vi er stolte af vores danske håndværkere. Derfor ønsker vi at give den næste generation af håndværkere de bedste forudsætninger for at gennemføre deres uddannelse. Det er dyrt at blive håndværker, da lærlinge selv skal betale for sit udstyr under uddannelse.

Vi har behov for at flere unge vælger at tage en erhvervsfaglig uddannelse. Danmark er ikke blevet rig på papirnusseri, og dem der sidder bag et stort blankt skrivebord. Danmark er blevet et rigt samfund på grund af dem, der står tidligt op og yder et stykke hårdt fysisk arbejde.

5 Afskaf udbytteskatten

For at kunne sikre at virksomhederne har mulighed for at skaffe kapital gennem investeringer fra den private forbruger, er det vigtigt, at incitamentet for at ville investere i virksomhederne forbliver. Dette kan gøres ved at forøge muligheden for at sikre en god mængde kapital i udbytte i forhold til risikoen, ved ikke at skulle betale lidt under halvdelen i skat. Ved at afskaffe beskatningen på aktier og obligationer, vil det medføre en forbedring af alle danskeres velfærd. Fra private pensionsopsparinger, virksomheders likviditetsmuligheder til den danske private forbruger.

I det nuværende skattesystem bliver aktie- og obligationsudbytte beskattet på følgende måde: Fra 2020 bliver gevinster beskattet med 27 % af de første 55.300 kr., og derefter bliver aktieindkomst ud over 55.300 kr. beskattet med 42 %. Beskatningsgrundlaget stiger med ca. 2 % om året. Ved at afskaffe disse beskatningsprocenter vil det medføre forbedringer for ældre, virksomheder og den almindelige dansker.

Virksomhederne får øget deres muligheder for finansiering af investeringer, som medfører at virksomheden kan øge deres indtjening og derved øge deres skattegrundlag. Den almindelige dansker vil kunne få deres penge ud fra bankerne, som kører med negative renter og investere dem med forhåbningen om forøget kapital. Den private pension vil blive forbedret ved at sikre, at mængden af kapital, som bliver udbetalt ved pensionsalderen, ikke bliver beskattet så hårdt, og derved forøge den private kapital som den ældre har til pensionen.

6 Opprioritere cyberforsvaret

I Dansk Folkepartis Ungdom ser vi det som værende absurd, når vi hører, at Danmark gang på gang er et af de mest udsatte lande for cyberangreb. Derfor mener vi, at Danmark må og skal opprioritere cyberforsvaret, da det er vores eneste værn mod hackerangreb, medmindre man selv betaler en hacker, som kan være meget omkostningsfuldt.

7 Flere penge til kongehuset

Kongehuset er vores nationale kronjuvel. De er vores kulturelle samlingspunkt. Kongehuset har repræsenteret Danmark i tusindvis af år og er stadig den dag i dag en kæmpe gevinst for det danske samfund. Sidste år blev det estimeret, at kongehuset indtjente over 1 mia. kr. til det danske samfund. Den kongelige familie har givet deres liv til at repræsentere Danmark og arbejde for vores land. I DFU synes vi kun, at det er rimeligt, at vi gengælder det med at hæve kongefamiliens årlige apanage.

8 Danmark skal igen producerer sine egne mønter og sedler

Siden 2016 er de danske mønter og sedler blevet produceret i Finland. Den danske valuta, vores mønter og sedler er mere end bare papir og jern. Det er et af vores mange nationale symboler. Danmark har i tusind år selv produceret vores mønter og sedler, og det skal vi gøre igen.

9 Nej til CO2-afgift

Danmark skal være et forgangsland, når det kommer til klima, grøn omstilling og økonomisk vækst. Vi skal vise verden, at hensynet til klimaet og målet om økonomisk vækst ikke er hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Derfor siger vi i DFU nej til en CO2-afgift i Danmark. Denne afgift vil ramme det danske erhvervsliv og landbrug, hvorved vores eksport og import ligeledes vil blive dyre. Men de udenlandske varer, som vi kan købe herhjemme, vil stadig være markant billigere end det dansk produceret. CO2-afgiften rammer også den del af befolkningen, som i forvejen har det økonomisk hårdt. I DFU vil vi ikke være med til at indfører flere skatter i klimaets navn. Vi har brug for innovative løsninger og nye teknologier, ikke flere skatter.

10 Forbyd udenlandsk støtte til opbygning af religiøse bygninger

I Dansk Folkepartis Ungdom kan vi ikke på nogen måde støtte op om udenlandsk støtte til opbygning af religiøse bygninger, da andre lande ikke på nogen måde skal blande sig i religion i Danmark. Det skal vi nok og kan vi godt selv styre!

11 Byg flygtningelejre i Afrika

Dansk Folkepartis Ungdom går ind for et totalt asylstop. I en lang årrække har Danmark haft en alt for lempelig flygtninge- og udlændingepolitik. Det har betydet store strømme af fremmede er kommet ind over de danske grænser med en lang række negative konsekvenser heraf. Derfor er det vigtigt, at Danmark først og fremmest får sat en prop i tilstrømningen, så fokus fremover kan ligge på flere hjemsendelser. Danmark skal vise sig som et fremgangsland, så andre lande kan lade sig inspirere af vores flygtningepolitik. Vi skal forebygge en ny flygtningekrise. Derfor ønsker vi, at Danmark skal finansiere flygtningelejre i Afrika, så vi er sikre på, at de mange millioner flygtninge ikke kommer til de europæiske grænser, men har et tilflugtssted i deres nærområde, hvor de kan blive indtil den pågældende krise er forbi.