Arbejdsprogram 2019

DFU's arbejdsprogram 2019

1 Indfør mesterlære

2 Nordisk Union

3 ''Kongeriget Danmark'' skal på passet

4 DFU vil afskaffe sommertid

5 Prøveløsladelse

6 Indfør permanent grænsekontrol til Norge og Sverige

7 Afskaf arveafgiften

8 Børnevacciner skal være lovpligtige

9 Træk kommunalreformen tilbage

10 Mindre bureaukrati i den offentlige sektor

11 Danmark skal investere mere i forskning og innovation

12 Investér i den danske jernbane

1 Indfør mesterlære

Der er mange unge, som bliver tabt i uddannelsesjunglen og ryger på offentlig forsørgelse, fordi der ikke findes et tilbud, hvor de kan tage en uddannelse, som er tilpasset deres forudsætninger. Vi skal derfor gå forrest i kampen for at sikre os, at de unge mennesker kan tage en mesterlæreuddannelse, så de kan få et arbejde. Dette skal være en mulighed for folk, som ikke kan tage en normal uddannelse.

2 Nordisk Union

Dansk Folkepartis Ungdom kæmper for oprettelsen af en real Nordisk Union som alternativ til EU. EU har fejlet og har ikke formået at komme med løsninger på de internationale udfordringer, som vi står overfor i dag. Som alternativ til Danmarks medlemskab af EU ønsker vi en styrkelse af samarbejde og oprettelsen af en nordisk union mellem de nordiske lande, bestående af; Danmark, Sverige, Norge, Finland samt Island. Det gør vi for at bevare de nordiske værdier i en ellers globaliseret verden. Norden er bundet sammen gennem tusind års historie og besidder en høj grad af homogenitet gennem vores kultur, sprog, samfundsopbygning og politiske mål. Det nordiske samarbejde skal arbejde med de daglige problemstillinger, samt styrke de nordiske lande i forhandlinger med den øvrige verden. En Nordisk Union skal bygges på et mellemstatsligt samarbejde og fokusere på de internationale udfordringer som klima, kriminalitet og frihandel. En Nordisk union vil styrke vores politiske slagkraft på den internationale scene og frembringe en mere handlekraftig union og samarbejde for Danmark.

3. ''Kongeriget Danmark'' på passet

Vi lever i en tid, hvor nationernes selvbestemmelse og selvstyre er under pres. Danmark er en selvstændig nation, og dette skal kunne ses. Derfor mener DFU, at det nuværende danske pas skal ændres. Der skal derfor fremover være skrevet ”Kongeriget Danmark”, hvor der nu står ”Den europæiske union” indgraveret.

4 DFU vil afskaffe sommertid

DFU vil afskaffe den unødvendige sommertid. Sommertiden er forældet og ødelægger mange menneskers nattesøvn og tidsforståelse to gange om året. Sommertiden er et levn fra EU's idé om, at man kunne spare strøm. Dette har dog ingen effekt haft. Danmark skal køre på normaltid hele året.

5 Prøveløsladelse

Dansk Folkepartis Ungdom ønsker at ændre Straffelovens § 38 sådan at forbrydelse, der har karakter af hhv.: ”Voldtægt”, ”Ulovlig anvendelse af våben”, ”Pædofili”, ”Manddrab” eller ”Opfordring til Terror”, ikke giver mulighed for, at den dømte kan få afgjort sin sag om muligheden for løsladelse på prøve (prøveløsladelse.)

I Danmark kan den dømte i langt de fleste tilfælde få prøvet sin sag om prøveløsladelse, efter dommen er afsonet med 2/3 af dens fulde lægende. Dette resulterer i, at den dømte, der har begået f.eks. voldtægt, kan komme ud af fængslet kort tid efter voldtægten har fundet sted, og offeret har derfor muligheden at møde sin voldtægtsmand tilfældigt på gaden, allerede inden offeret har gennemført sin rehabilitering. DFU ønsker at tage offerets side og dermed beskyttet dennes interesser.

6 Indfør permanent grænsekontrol til Norge og Sverige

Vi skal passe på vores land. Derfor skal vi hurtigst muligt have indført permanent grænsekontrol til Norge og Sverige. Vi skal have fuld kontrol over hvem og hvad, der kommer ind over vores grænser samt undgå at problemerne og kriminaliteten fra især Sverige kommer til Danmark – indfør permanent grænsekontrol til Norge og Sverige omgående.

7 Afskaf arveafgiften

I dag mener staten, at det er retfærdigt at beskatte penge, der allerede er betalt skat af en gang.

Det mener DFU er fjollet.

Når der bliver overdraget en virksomhed fra far til søn, så skal en del af virksomhedens økonomi ikke gå til staten, men derimod til virksomheden selv, så denne kan ansætte mere personale, kan investere og generelt gøre sig til gavn for Danmark.

8 Børnevacciner skal være lovpligtige

Vacciner er et af de mange vidundere, som moderne medicin har givet os. Farlige sygdomme såsom polio og mæslinger, og mange andre er noget nær udryddet. Hermed har man reddet utallige liv og forlænget gennemsnitslevealderen betydeligt. Der florerer i dag fejlagtige rygter omkring bivirkninger ved vaccinationer, hvilket gør at en fortsat voksende del af befolkningen fravælger vaccinationer på et falsk grundlag.

Vælger man at køre på cykel uden hjelm eller køre i bil uden sele, sætter man sit eget helbred på spil, ikke desto mindre er dette ulovligt til trods for, at det ikke påvirker andre mennesker i betydelig grad. Undlader man derimod at vaccinere sit barn, sætter man ikke bare sit barns liv og velvære på spil, men også hele dette barns omgangskreds. Barnet risikerer at blive inficeret og sprede infektionen yderligere på sin skole og andre offentlige steder.

I flere lande, såsom Frankrig og USA, er det lovpligtigt for børn at være vaccineret, hvis de skal optages på offentlige skoler. Danmark bør følge trop og gøre børnevaccinationer lovpligtige.

9 Træk kommunalreformen tilbage

Kommunalreformen var en katastrofe for Danmark, og har i dag resulteret i, at vi har nogen af de største kommuner i verden. Det betyder centralisering og lukning af skoler. Politikkerne er langt væk fra den enkelte borger, og derfor skal antallet af kommuner opjusteres. For mange kommuner blev lagt sammen, og det har betydet velfærdsforringelser og prestigeprojekter. DFU vil derfor tilbagerulle kommunalreformen.

Mindre bureaukrati i den offentlige sektor

Læger, sygeplejersker, SOSU’er m.fl. er ved at drukne i bureaukrati og skal konstant løbe stærkere for at nå det hele. Der er ikke længere tid til den enkelte ældre eller patient og lidt medmenneskelighed. Lad os befri de offentlige ansatte for timevis af ligegyldigt og unødvendige skrivebordsarbejde, så de igen kan få tid og plads til at vise medmenneskelighed og til at udfolde deres faglighed og ekspertise.

11 Danmark skal investere mere i forskning og innovation

Danmarks succes ude i verdenen bygger helt grundlæggende på, at danskerne er dygtige og opfindsomme. Hvis vi fortsat skal ligge i top over de dygtigste og mest innovative i verden, er det afgørende, at vi investerer mere i forskning og innovation.

I Dansk Folkepartis Ungdom mener vi, at der skal investeres meget mere i den teknologiske udvikling og den grønne omstilling, da det er de teknologiske fremskridt, der skal sikre, at vi i fremtiden får en endnu grønnere livsstil. Forskningsmidlerne til den grønne udvikling skal fordobles, så vi har ressourcerne til at opnå en bedre grøn omstilling.

12 Investér i den danske jernbane

Vi har i årtier haft fokus alle mulige andre steder, hvilket har ført til at jernbanenettet og dertilhørende materiel for længst er forældet. Alle vores nabolande har højhastighedsstrækninger mellem de større byer, mens vi herhjemme bare er glade, hvis toget rent faktisk kører samt afgår og ankommer sådan cirka til tiden.

Vi skal derfor investere i et massivt løft af jernbanenettet samt nye togsæt. Dette vil skabe grobund for at pendle mere og længere, vil få flere til at droppe bilen til fordel for toget og samtidig skabe bedre sammenhængskraft mellem by og land samt de forskellige landsdele. Desuden vil en investering i vores jernbanenet også skabe mere plads på vejene samt skåne miljøet markant, da vi får færre diesel- og benzinbiler på vejene og flere over i eldrevne toge, der drives frem af sol- og vindenergi.