Etiske spørgsmål

DFU-Etiske-Spoergsmaal

Vi er tilhængere af:

  1. At vi skal forbyde omskæring af drenge
  2. At juridisk abort skal indføres
  3. At aktiv dødshjælp skal gøres lovligt

 

Det er vi fordi:

Dansk Folkepartis Ungdoms holdninger til en række etiske spørgsmål præsenteres nedenfor. Alle medlemmer af Dansk Folkepartis Ungdom stilles frit i forhold til offentligt at ytre sin egne holdninger angående de etiske spørgsmål. Dog har man pligt til at fortælle, hvad partiets holdning er til nedenstående emner. Vi respekterer, at der i disse sager kan være mange delte holdninger og meninger. Derfor er friheden for hvert enkelt medlem vigtig.

Religiøs omskæring

Vi vil forbyde enhver form for religiøs omskæring af drenge under 18 år. Religiøs omskæring af en mindreårig er på alle måder et overgreb, som kan give barnet varige mén. I Danmark har vi en lang tradition for, at religiøse dogmer og regler kan tilvælges af personer, som er fyldt 18 år. Danmark har forbudt omskæring af piger, og det samme bør gælde for drenge. Som samfund har vi en forpligtigelse til at sikre, at et indgreb, der ikke kan omgøres, først foretages, når man er myndig.

Juridisk abort

Juridisk abort skal være lovligt. Vi ønsker at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, når det handler om at fravælge børn. Biologisk har mænd ingen mulighed for at få børn uden en kvindes involvering.

I dag har manden ingen mulighed for at sige fra overfor at blive far, hvis kvinden gerne vil have barnet. Dette skal ændres, så en mand har samme ret til at fravælge et barn som en kvinde.

Aktiv dødshjælp

Ethvert menneske har ret til at bestemme over sin egen krop, det gælder også, når vi skal herfra. Den enkelte person har en fundamental ret og frihed til at bestemme over sit eget liv. Alt for mange patienter ligger i for lang tid med store smerter og lidelser, selvom de gerne vil modtage aktiv dødshjælp. Vi værner om den personlige frihed og støtter en lovliggørelse af aktiv dødshjælp.