Arbejdsmarkedspolitik

DFU-Arbejdsmarkedspolitik

Vi er tilhængere af:

  1. At det skal kunne betale sig at arbejde
  2. At der skal indføres et loft over mængden af offentlige ydelser
  3. At et differentieret pensionssystem skal indføres

 

Det er vi fordi:

Det danske arbejdsmarked skal bygges på de frie markedskræfter, og staten skal være med til at sætte de bedste vilkår for alle vores partnere. Vi anser arbejdsløshed og det danske pensionssystem for at være vigtige elementer i at forbedre arbejdsmarkedet for alle danskere.

Hæv beskæftigelsesfradraget

Det skal altid kunne betale sig at arbejde. Derfor skal der være en betydelig økonomisk fordel fra offentlig forsørgelse til at gå i beskæftigelse/uddannelse. Flere danskere på arbejdsmarkedet skal kunne beholde flere af deres egne penge. Derfor skal beskæftigelsesfradraget hæves, så særligt de laveste indkomster får flere penge mellem hænderne af at gå på arbejde.

Loft over offentlige ydelser

Der skal samtidig være et loft over, hvor meget én person kan få i offentlige ydelser i forhold til den overenskomstbestemte mindsteløn. Det skal kunne betale sig at tage et arbejde, hvor man bidrager med mere til samfundet, bl.a. ved at betale arbejdsmarkedsbidrag, som kun betales af folk i beskæftigelse.

Differentieret pensionsalder

Vi skal sikre, at alle danskere kan få en værdig pensionsalder. Dit arbejde og din alderdom skal tages seriøst på lige fod med alle andre borgeres forhold. Derfor kæmper vi for et differentieret pensionssystem – altså det at man kan gå på pension på varierende alderstrin alt efter, hvilket fag, man arbejder indenfor. Det er nemlig mere nedslidende og belastende at være erhvervsuddannet end at være akademisk uddannet. Dem som er nedslidte og ikke kan være på arbejdsmarkedet mere skal kunne gå på pension tidligere. Derfor skal vi have en differentieret pensionsalder med større fokus på de nedslidte medarbejderkategorier og sikre, at alle danskere uanset uddannelse kan få en værdig alderdom.