Indlæser Begivenheder
generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

04/01/2019 kl. 17:00 - 18:30
DFU Midtjylland

Kære medlem i DFU Midtjylland,

VIL DU VÆRE MED TIL AT SÆTTE PRÆG PÅ VORES LOKALFORENING I 2019?

Der afholdes generalforsamling i vores lokalforening fredag den 4. januar 2019.
Bestyrelsen/formanden vil aflægge den årlige beretning for foreningen, gennemgå status for foreningens økonomi mv.
Der vil være lidt til den søde tand samt lidt at drikke til arrangementet – så kom frisk!

Tilmelding skal ske pr. mail til midtjylland@dfungdom.dk eller pr. telefon til formand Line Pedersen, tlf. 23497990.
Adressen gives til dem, som deltager i arrangementet.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Årsregnskabet og dets godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelse på mindst 2 personer samt mindst 1 suppleant. Bestyrelsen er valgt for 1 år ad gangen.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Sted

Viborg